แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 59 35 61.4% 12 21.05% 7 12.28% 3 5.26% 57
2 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 32 26 86.67% 4 13.33% 0 0% 0 0% 30
3 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 35 24 68.57% 9 25.71% 1 2.86% 1 2.86% 35
4 โรงเรียนตำบลริมปิง 40 21 53.85% 12 30.77% 6 15.38% 0 0% 39
5 โรงเรียนใบบุญลำพูน 24 20 83.33% 4 16.67% 0 0% 0 0% 24
6 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 36 19 57.58% 9 27.27% 3 9.09% 2 6.06% 33
7 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 36 18 52.94% 7 20.59% 7 20.59% 2 5.88% 34
8 โรงเรียนอรพินพิทยา 20 16 80% 3 15% 1 5% 0 0% 20
9 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 24 14 63.64% 5 22.73% 3 13.64% 0 0% 22
10 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 19 14 77.78% 1 5.56% 3 16.67% 0 0% 18
11 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 26 13 52% 8 32% 3 12% 1 4% 25
12 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 20 13 65% 7 35% 0 0% 0 0% 20
13 โรงเรียนบ้านไร่ดง 18 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
14 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 21 11 52.38% 6 28.57% 3 14.29% 1 4.76% 21
15 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 22 10 52.63% 3 15.79% 5 26.32% 1 5.26% 19
16 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 19 10 55.56% 3 16.67% 5 27.78% 0 0% 18
17 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 14 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
18 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 21 9 50% 9 50% 0 0% 0 0% 18
19 โรงเรียนดรุณพัฒนา 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
20 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
21 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
22 โรงเรียนบ้านป่าเลา 19 8 42.11% 6 31.58% 4 21.05% 1 5.26% 19
23 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
24 โรงเรียนบ้านป่าซาง 13 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
25 โรงเรียนวัดป่าสัก 19 7 36.84% 7 36.84% 5 26.32% 0 0% 19
26 โรงเรียนวัดสันคะยอม 12 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
27 โรงเรียนวัดสันต้นธง 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
28 โรงเรียนบ้านดอยคำ 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
29 โรงเรียนใบบุญป่าซาง 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
30 โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 15 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
31 โรงเรียนบ้านศรีย้อย 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
32 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
33 โรงเรียนวัดศรีบังวัน 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
35 โรงเรียนวัดสันทราย 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
36 โรงเรียนวัดบ้านเรือน 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านโป่งรู 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
38 โรงเรียนวัดทากาศ 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนวัดหนองซิว 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านดงสารภี 9 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 11 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
42 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 13 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
43 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
44 โรงเรียนวัดบ้านธิ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
45 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
46 โรงเรียนบ้านเเม่เมย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านร้องเรือ 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
49 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
50 โรงเรียนวัดน้ำพุ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
52 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
53 โรงเรียนวัดบ้านม้า 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนบ้านดอนตอง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 9 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนวัดเหมืองง่า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านศรีป้าน 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
62 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
63 โรงเรียนบ้านกองงาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนวัดป่าแดด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนวัดหนองสมณะ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 10 2 20% 7 70% 1 10% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 11 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
69 โรงเรียนบ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
70 โรงเรียนวัดกู่เส้า 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านป่าเส้า 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
72 โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
74 โรงเรียนบ้านจำบอน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดต้นโชค 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนวัดหนองหล่ม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
78 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนเชตวันหนองหมู 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนวัดชัยสถาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
85 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
86 โรงเรียนวัดทุ่งยาว 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านป่าตาล 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
90 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
92 โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
93 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านเเม่สะเเงะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนมงคลวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนวัดฮ่องกอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านหล่ายทา 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
100 โรงเรียนบ้านทาปลาดุก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้างปงเเม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดป่ายาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดช้างค้ำ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โทร.053 003 551 ต่อ 122,123Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]