งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลิ้งค์การกรอกข้อมูล ระดับ เครือข่ายฯ
https://group69.sillapa.net/sp-lpn1

ประกาศการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่
http://www.lpn1.obec.go.th/songserm/wp-content/uploads/2019/08/sinlapa.pdf
โปรดติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้
https://north69.sillapa.net/sp-north/
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:41 น.
1. กลุ่มกิจกรรมภาษาอังกฤษ   การประกวดเล่านิทาน (Story Telling)
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  เป็นนักเรียนระดับชั้น ป. 1 – ม.6 ที่มีบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองถือ สัญชาติไทย หลักสูตรปกติ และหลักสูตรโปรแกรมพิเศษทุกประเภท สังกัด สพฐ. และสังกัดอื่นๆ และต้องเป็นนักเรียนที่ไม่เคยไปศึกษา หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ นานเกิน 6 เดือน

2. กลุ่มกิจกรรมภาษาต่างประเทศที่สอง
เอกสารหลักฐานของผู้เข้าแข่งขัน ต้องนำมาแสดงในวันแข่งขัน  ถ้าผู้เข้าแข่งขันมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และไม่นำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันแข่งขันได้  จะถือว่าสละสิทธิ์

***ทั้งนี้ ให้ยึดตามเกณฑ์การแข่งขันของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด***
วันศุกร์ ที่ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 16:52 น.
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองและประเภทสิ่งประดิษฐ์ รายการที่ 37 - 40 ทุกช่วงชั้น ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันฯ จัดส่งรูปเล่มโครงาน จำนวน 5 เล่ม ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการฯ ต่อไป
วันพุธ ที่ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 13:32 น.
รายการที่ 12 - 13 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ชั้น ป.1 - ป.6 และชั้น ม.1 - ม.3 กำหนดแข่งขันวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน คณะกรรมการฯ ได้กำหนดหัวข้อการแข่งขัน 3 หัวข้อ ได้แก่
1. เศรษฐกิจพอเพียง
2. ประเพณีไทย
3. ยาเสพติด
วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 09:02 น.
รายการที่ 14 - 15 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ชั้น ป.4 - ป.6 และ ม.1 - ม.3 ขอให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน จัดเตรียมกระดานคำคม มาเอง
วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 09:01 น.
รายการที่ 55 โครงงานคุณธรรม ชั้น ม.1 - ม.3 ขอให้จัดส่งเล่มโครงงาน จำนวน 3 เล่ม ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1
วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 น.
แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เป็นตัวแทนนำนักเรียนเข้าแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เป็นตัวแทนนำนักเรียนเข้าแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ดังนี้
แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เป็นตัวแทนนำนักเรียนเข้าแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ดังนี้ ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 147
จำนวนทีม 1,029
จำนวนนักเรียน 2,275
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,591
จำนวนกรรมการ 777
ครู+นักเรียน 3,866
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,643
ประกาศผลแล้ว 205/205 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 28
เมื่อวาน 33
สัปดาห์นี้ 153
สัปดาห์ที่แล้ว 113
เดือนนี้ 451
เดือนที่แล้ว 639
ปีนี้ 451
ทั้งหมด 96,910