แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 107 83 79.05% 16 15.24% 6 5.71% 0 0% 105
2 โรงเรียนบ้านแม่เทย 41 31 79.49% 6 15.38% 2 5.13% 0 0% 39
3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 33 23 69.7% 4 12.12% 5 15.15% 1 3.03% 33
4 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 24 23 95.83% 1 4.17% 0 0% 0 0% 24
5 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 29 22 78.57% 6 21.43% 0 0% 0 0% 28
6 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 21 21 100% 0 0% 0 0% 0 0% 21
7 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 21 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
8 โรงเรียนอัยยสิริ 18 15 83.33% 3 16.67% 0 0% 0 0% 18
9 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 17 15 88.24% 1 5.88% 1 5.88% 0 0% 17
10 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 26 14 60.87% 4 17.39% 4 17.39% 1 4.35% 23
11 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 23 13 61.9% 5 23.81% 3 14.29% 0 0% 21
12 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
13 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
14 โรงเรียนบ้านดง 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
15 โรงเรียนบ้านไม้สลี 17 10 58.82% 5 29.41% 2 11.76% 0 0% 17
16 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 16 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
17 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
18 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
19 โรงเรียนบ้านหนองสูน 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
20 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
21 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 21 8 40% 9 45% 2 10% 1 5% 20
22 โรงเรียนบ้านปาง 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
23 โรงเรียนบ้านผาลาด 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
24 โรงเรียนบ้านปวง 14 7 50% 6 42.86% 1 7.14% 0 0% 14
25 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 12 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
26 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
28 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
29 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
30 โรงเรียนบ้านแม่แสม 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
31 โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 17 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
32 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
33 โรงเรียนวัดหนองยวง 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
34 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
35 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
36 โรงเรียนวัดวังหลวง 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
37 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนจิรพิทยา 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านดอนมูล 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 9 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
49 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านป่าคา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนบ้านดอยแดน 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านฮั่ว 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านห้วยบง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านห้วยแทง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านดงสักงาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านปางส้าน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนบ้านป่าพลู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนบ้านผาต้าย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนบ้านแม่บอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านสันวิไล 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านวังมน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนวัดร้องธาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านแม่แนต 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
77 โรงเรียนวัดวังสะแกง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
78 โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านนาทราย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ลำพูนเขต 2
นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.082-1645089 และ นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ โทร. 083-7659192
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]