งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
****ระดับภาค****
การตรวจสอบรายชื่อ และการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล

ขณะนี้จังหวัดสุโขทัย ได้อัพข้อมูลผู้แข่งขัน และหนังสือขอเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนตัว ของนักเรียนและครูผู้สอน แล้วนะคะ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ หากมีความประสงค์ เพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนตัว ดำเนินการภายในวันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2562 
คลิกที่นี่เลย >>>>   https://north69.sillapa.net/sp-north/

---------------------------------------------------------

ตารางแข่งขันระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย
ส่วนของ สพป.สุโขทัย เขต 1 

ส่วนของ สพป.สุโขทัย เขต 2

**********************************

ระดับภาค

**การจัดส่งเอกสาร (ระดับภาค)**
     ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย รายการดังต่อไปนี้จัดส่งเอกสาร ก่อนการแข่งขัน ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะคะ

https://north69.sillapa.net/sp-north/


****************************************************

สถานที่แข่งขัน สามารถดูได้จากเว็บไซต์ https://north69.sillapa.net/sp-lpn2 และ page > งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 2  นะคะ ^^

---------------------------------------------

ประกาศ!!!!!! *****ขอให้โรงเรียนที่ต้องจัดส่งเอกสารรูปเล่มรายงานตามรูปแบบที่เกณฑ์กำหนด จัดส่งเล่มรายงาน จำนวน 5 เล่ม ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ด้วยนะคะ*****

*************************************

"หัวข้อการแข่งขัน และสิ่งที่ต้องเตรียม"  คลิกที่นี่.... 

************************

 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1 ต.ค.-15 ต.ค. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  15 ต.ค. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 16-17 ต.ค. 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  ไม่ต้องพิมพ์
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 8 พ.ย. 2562  
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 15 พ.ย. เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562


 
Link เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ ของกลุ่มโรงเรียน 

https://group69.sillapa.net/sp-lpn2/

------------------------------------------------------------------------------------------
 ปฏิทินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2562
 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา
1 การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเครือข่ายสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2562
2 เครือข่ายสถานศึกษา โอนข้อมูลผลการแข่งขันทางเว็บไซต์ หากไม่โอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
3 โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ ครู นักเรียน 16 - 17 ตุลาคม 2562
4 โรงเรียนแจ้งแก้ไขรายชื่อครู นักเรียน ไปยัง admin เครือข่ายฯ เพื่อดำเนินการแก้ไข 16 – 18 ตุลาคม 2562
5 เครือข่ายสถานศึกษา แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 16 – 18 ตุลาคม 2562
6 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 24 ตุลาคม 2562
7 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ ณ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 1 พฤศจิกายน 2562 (บ่าย)
8 ดำเนินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 8 พฤศจิกายน 2562
9 ประกาศผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 8 – 9 พฤศจิกายน 2562
10 พิมพ์เกียรติบัตรการประกวดแข่งขันฯ ครู นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการตัดสิน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

-----------------------------------------------------------------

***ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
เรื่อง  การทักท้วงผลการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562***      คลิกที่นี่


 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สามารถดาวน์โหลดได้ที่  https://www.sillapa.net/home/
วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 10:34 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 90
จำนวนทีม 824
จำนวนนักเรียน 1,852
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,256
จำนวนกรรมการ 940
ครู+นักเรียน 3,108
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,048
ประกาศผลแล้ว 210/212 (99.06%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 4
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 32
สัปดาห์ที่แล้ว 65
เดือนนี้ 45
เดือนที่แล้ว 83
ปีนี้ 1,303
ทั้งหมด 66,346