สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 42 22 20 84
2 บ้านแม่เทย 13 8 7 28
3 บ้านม่วงสามปี 12 6 1 19
4 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 12 5 6 23
5 อนุบาลวังดิน 10 3 0 13
6 สามัคคีศรีวิชัย 8 6 6 20
7 อัยยสิริ 8 5 2 15
8 บ้านแม่ป้อก 7 2 3 12
9 บ้านหล่ายท่า 7 0 1 8
10 บ้านต้นผึ้ง 6 5 8 19
11 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 5 5 1 11
12 บ้านห้วยหละ 5 3 1 9
13 บ้านก้อจัดสรร 4 3 4 11
14 บ้านปวง 4 3 4 11
15 บ้านดง 4 3 2 9
16 บ้านไม้สลี 4 3 2 9
17 บ้านป่าจี้ 3 4 0 7
18 บ้านหนองปลาสะวาย 3 3 4 10
19 บ้านหนองสูน 3 2 2 7
20 บ้านหัวยปันจ๊อย 3 2 2 7
21 บ้านเหล่ายาว 3 2 1 6
22 บ้านป่าคา 3 0 0 3
23 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 2 5 1 8
24 บ้านปาง 2 2 2 6
25 บ้านแม่แสม 2 2 1 5
26 บ้านห้วยไร่ 2 2 0 4
27 บ้านห้วยห้า 2 1 2 5
28 บ้านล้องเครือกวาว 2 1 2 5
29 วัดหนองยวง 2 1 1 4
30 บ้านฮ่อมต้อ 2 1 1 4
31 บ้านห้วยหญ้าไซ 2 0 0 2
32 บ้านไม้ตะเคียน 1 6 2 9
33 บ้านโฮ่งวิทยา 1 5 3 9
34 บ้านสันปูเลย 1 4 1 6
35 วัดวังหลวง 1 3 0 4
36 บ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 1 3 0 4
37 บ้านแม่ปันเดง 1 2 0 3
38 บ้านผาลาด 1 1 3 5
39 บ้านม่วงโตน 1 1 3 5
40 ชุมชนบ้านแม่ตืน 1 1 2 4
41 บ้านห้วยกาน 1 1 2 4
42 จิรพิทยา 1 1 1 3
43 บ้านแม่ลาน 1 1 1 3
44 บ้านดงสักงาม 1 1 0 2
45 บ้านผาต้าย 1 1 0 2
46 บ้านแม่บอน 1 1 0 2
47 บ้านแม่ป้อกใน 1 0 3 4
48 บ้านโป่งแดง 1 0 2 3
49 บ้านห้วยแพ่ง 1 0 2 3
50 บ้านปางส้าน 1 0 1 2
51 บ้านป่าพลู 1 0 0 1
52 บ้านทุ่งข้าวหาง 1 0 0 1
53 บ้านห้วยแหน 1 0 0 1
54 วัดร้องธาร 1 0 0 1
55 วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 0 3 1 4
56 บ้านทุ่งหัวช้าง 0 3 1 4
57 บ้านหนองหลัก 0 3 1 4
58 บ้านดอนมูล 0 1 1 2
59 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 0 1 1 2
60 บ้านดอยแดน 0 1 1 2
61 ไทยรัฐวิทยา 48 0 1 1 2
62 บ้านท่าช้าง 0 1 1 2
63 บ้านศรีเตี้ย 0 1 0 1
64 บ้านฮั่ว 0 1 0 1
65 บ้านสันป่าสัก 0 1 0 1
66 บ้านแม่กองวะ 0 1 0 1
67 บ้านห้วยบง 0 0 2 2
68 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 0 0 1 1
69 บ้านสันวิไล 0 0 1 1
70 บ้านห้วยน้ำดิบ 0 0 1 1
71 บ้านโฮ่ง(ลี้) 0 0 1 1
72 บ้านแม่แนต 0 0 1 1
73 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 0 0 0 0
74 บ้านห้วยแทง 0 0 0 0
75 บ้านวังมน 0 0 0 0
76 บ้านห้วยห้าง 0 0 0 0
77 วัดวังสะแกง 0 0 0 0
78 บ้านนาเลี่ยง 0 0 0 0
79 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 0 0 0 0
80 บ้านนาทราย 0 0 0 0
รวม 210 160 128 498

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ลำพูนเขต 2
นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.082-1645089 และ นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ โทร. 083-7659192
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]