แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 64 32 52.46% 20 32.79% 5 8.2% 4 6.56% 61
2 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 36 23 63.89% 10 27.78% 1 2.78% 2 5.56% 36
3 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 30 23 79.31% 5 17.24% 0 0% 1 3.45% 29
4 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 26 21 80.77% 4 15.38% 0 0% 1 3.85% 26
5 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 31 21 84% 1 4% 1 4% 2 8% 25
6 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 41 20 57.14% 7 20% 7 20% 1 2.86% 35
7 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 27 16 64% 7 28% 1 4% 1 4% 25
8 โรงเรียนบ้านป่าลาน 30 15 53.57% 8 28.57% 1 3.57% 4 14.29% 28
9 โรงเรียนขุนยวม 26 15 60% 4 16% 1 4% 5 20% 25
10 โรงเรียนสิริอัมพร 20 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
11 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ 21 14 66.67% 3 14.29% 2 9.52% 2 9.52% 21
12 โรงเรียนบ้านปางตอง 23 14 66.67% 3 14.29% 1 4.76% 3 14.29% 21
13 โรงเรียนบ้านในสอย 19 14 73.68% 3 15.79% 1 5.26% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 18 14 82.35% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.88% 17
15 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 22 13 59.09% 7 31.82% 1 4.55% 1 4.55% 22
16 โรงเรียนบ้านแม่ละนา 21 13 65% 3 15% 0 0% 4 20% 20
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 18 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนบ้านแม่ปิง 22 11 52.38% 6 28.57% 3 14.29% 1 4.76% 21
19 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 20 11 55% 4 20% 5 25% 0 0% 20
20 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 17 11 68.75% 2 12.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
21 โรงเรียนบ้านปางคาม 20 10 50% 4 20% 3 15% 3 15% 20
22 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 23 10 52.63% 4 21.05% 2 10.53% 3 15.79% 19
23 โรงเรียนบ้านรักไทย 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
24 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 15 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
25 โรงเรียนบ้านโป่งสา 21 9 50% 6 33.33% 2 11.11% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 25 9 42.86% 6 28.57% 0 0% 6 28.57% 21
27 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 19 9 47.37% 3 15.79% 4 21.05% 3 15.79% 19
28 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 16 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
29 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 15 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 2 13.33% 15
30 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
31 โรงเรียนเสรีวิทยา 18 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22 12 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
33 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 19 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 3 25% 12
34 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 12 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 15 6 40% 3 20% 4 26.67% 2 13.33% 15
36 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
37 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล ๓ แผนกประถมศึกษา) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 13 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
39 โรงเรียนบ้านห้วยผา 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
40 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 14 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
41 โรงเรียนบ้านห้วยขาน 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านหมอแปง 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
43 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
46 โรงเรียนบ้านปางแปก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 14 4 28.57% 6 42.86% 4 28.57% 0 0% 14
48 โรงเรียนยอดดอยวิทยา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
50 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านผาสำราญ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนบ้านสบป่อง 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
56 โรงเรียนบ้านพัฒนา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านคำสุข 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
59 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
60 โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
65 โรงเรียนพุทธเกษตร 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านกลาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านแกงหอม (สาขาบ้านม้ง) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านแม่ออ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 9 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
71 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 13 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
72 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 11 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
73 โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านน้ำฮู 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านขุนสาใน 11 2 20% 1 10% 5 50% 2 20% 10
81 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
82 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
84 โรงเรียนบ้านซอแบะ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
87 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
88 โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ 6 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
89 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนบ้านน้ำริน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านแม่สะงา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านลุ๊กป่าก้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 8 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
97 โรงเรียนบ้านป่ายาง 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
98 โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านดอยผีลู 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านคาหาน 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
102 โรงเรียนบ้านหว่าโน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
104 โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านห้วยนา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนบ้านสบแพม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านแกงหอม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านแม่สุริน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
122 โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านแม่หาด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
128 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายเกียรติศักดิ์ เนตรสมบูรณ์ โทร 085-6272562
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]