งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

!!ประกาศ!!
โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฯรายการ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรอง อายุนักเรียนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียนด้วยครับ เนื่องจากตามเกณฑ์การแข่งขันฯกำหนดให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันฯต้องมีอายุ ไม่เกิน 9 ปีบริบูรณ์
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   
   ♦ โอนข้อมูลกลุ่มโรงเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตฯ 1 - 24 กันยายน 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อ 26 กันยายน 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู   30 กันยายน 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 12 ตุลาคม 2562
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562

**หมายเหตุ** การแก้ไขชื่อสกุล และเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันของนักเรียนและครู สามารถเปลี่ยนได้ ณ ห้องแข่งขันฯโดยแนบเอกสารหนังสือรับรองจากโรงเรียนที่ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ยื่นที่กรรมการตัดสินในวันแข่งขันฯ
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
จำนวนผู้เข้าแข่งขัน(คน) เปลี่ยนตัวได้ (คน)
ประเภทเดี่ยว 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนได้
ทีม 2 - 3 คน เปลี่ยนได้ไม่เกิน 1 คน
ทีม 4 - 6 คน เปลี่ยนได้ไม่เกิน 2 คน
ทีม 7 -10 คน เปลี่ยนได้ไม่เกิน 3 คน
ทีม 11 - 20 คน  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
ทีม 20 คน ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
 
หมายเหตุ...ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาสามารถเปลี่ยนตัวได้ในวันแข่ง ณ ที่กรรมการห้องแข่งขันฯ ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือขออนุญาตเปลี่ยนตัวที่ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนแนบมาด้วย
การเปลี่ยนตัวครูผู้สอนในแต่ละกิจกรรม
การเปลี่ยนตัวครูผู้สอนในแต่ละกิจกรรม ต้องมีหนังสือยินยอมให้เปลี่ยนจากครูผู้สอนคนเดิม และผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสำเนาหนังสือดังกล่าว ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน (ห้องแข่งขัน)
ประกาศเกี่ยวกับการแข่งขันคอมพิวเตอร์
  1. ให้ผู้เข้าแข่งขันมาถึงห้องแข่งขันก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อติดตั้งโปรแกรม หาก รร.ใดมาช้าหลังจากเรียกเข้าห้องและติดตั้งโปรแกรมไม่เสร็จก่อนเวลาแข่งขัน สามารถติดตั้งโปรแกรมต่อได้ แต่จะไม่ทดเวลาการแข่งขันให้ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น
  2. นักเรียนเป็นผู้ติดตั้งโปรแกรมที่ใช้แข่งขันเอง และไม่อนุญาตให้ครูผู้ควบคุมเข้าห้องแข่งขัน ยกเว้นกรณีที่เกิดปัญหาขณะติดตั้งและกรรมการเป็นผู้อนุญาตเท่านั้น
  3. ติดตั้งโปรแกรมได้ตามปกติ เพราะปลดล็อคโปรแกรมล็อคเครื่องให้แล้ว
  4. ให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่กรรมการเตรียมให้เท่านั้น (ปล. มีหูฟังให้ แต่ให้โรงเรียนเตรียมไมค์มาเอง หากต้องใช้)
  5. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานที่เตรียมให้ (ปล.ติดตั้งเพิ่ม เปลี่ยนแปลงเองได้)
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง E-Classroom
Windows 7 Pro   64bit Windows 7 Pro   64bit
CPU  3.3 GHz CPU  2.5 GHz
RAM 4 Gb RAM 2 Gb
Display Card  On Board Display Card  On Board
Photoshop CS5 Photoshop CS5
Microsoft Office 2010  Thai Microsoft Office 2010  Thai
วันพุธ ที่ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 10:21 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 147
จำนวนทีม 1,242
จำนวนนักเรียน 2,729
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,923
จำนวนกรรมการ 624
ครู+นักเรียน 4,652
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,276
ประกาศผลแล้ว 194/194 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 5
เมื่อวาน 17
สัปดาห์นี้ 148
สัปดาห์ที่แล้ว 313
เดือนนี้ 99
เดือนที่แล้ว 576
ปีนี้ 675
ทั้งหมด 120,319