งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดศรีบุญเรือง ข้างอุโบสถ (เต็นท์ที่ 1) ห้อง เต็นท์ที่ 1 14 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดศรีบุญเรือง ข้างอุโบสถ (เต็นท์ที่ 2) ห้อง เต็นท์ที่ 2 14 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดศรีบุญเรือง ข้างอุโบสถ (เต็นท์ที่ 3) ห้อง เต็นท์ที่ 3 14 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดศรีบุญเรือง ข้างอุโบสถ (เต็นท์ที่ 1) ห้อง (เต็นท์ที่ 1) 15 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดศรีบุญเรือง ข้างอุโบสถ (เต็นท์ที่ 2) ห้อง เต็นท์ที่ 2 15 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดศรีบุญเรือง ข้างอุโบสถ (เต็นท์ที่ 3) ห้อง เต็นท์ที่ 3 15 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ห้องประชุมสาละวิน ห้อง ชั้น 2 13 พ.ย. 2562 13.00-14.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ห้องประชุมสาละวิน ห้อง ชั้น 2 13 พ.ย. 2562 14.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 วัดศรีบุญเรือง ลานวัฒนธรรม 14 พ.ย. 2562 09.00-12.00 น.
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง 1/4 ชั้น 1 13 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ุอาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง 1/5 ชั้น 1 13 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคาร 100 ปี ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องสามัคคี 13 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคาร 68 พรรษา ชั้น 1 ห้อง 1/1 ชั้น 1 14 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคาร 68 พรรษา ชั้น 1 ห้อง 1/3 ชั้น 1 14 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคาร 68 พรรษา ชั้น 1 ห้อง 1/4 ชั้น 1 14 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดศรีบุญเรือง ศาลาการเปรียญ 14 พ.ย. 2562 09.00-15.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดศรีบุญเรือง อุโบสถ 14 พ.ย. 2562 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายปิติพล ปราบเหตุ เจ้าหน้าที่ ICT เบอร์โทร 064-5529535
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]