แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ 45 34 77.27% 10 22.73% 0 0% 0 0% 44
2 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 51 32 62.75% 11 21.57% 6 11.76% 2 3.92% 51
3 โรงเรียนบ้านปงสนุก 42 32 78.05% 7 17.07% 2 4.88% 0 0% 41
4 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 47 31 70.45% 10 22.73% 3 6.82% 0 0% 44
5 โรงเรียนบ้านไร่ 41 29 70.73% 9 21.95% 3 7.32% 0 0% 41
6 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 36 26 72.22% 8 22.22% 2 5.56% 0 0% 36
7 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 51 25 60.98% 10 24.39% 4 9.76% 2 4.88% 41
8 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 28 24 85.71% 3 10.71% 1 3.57% 0 0% 28
9 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 28 19 67.86% 5 17.86% 4 14.29% 0 0% 28
10 โรงเรียนวรนคร 22 19 86.36% 3 13.64% 0 0% 0 0% 22
11 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 22 19 86.36% 2 9.09% 1 4.55% 0 0% 22
12 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 31 18 58.06% 7 22.58% 5 16.13% 1 3.23% 31
13 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 34 16 47.06% 11 32.35% 5 14.71% 2 5.88% 34
14 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 27 16 59.26% 11 40.74% 0 0% 0 0% 27
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) 29 16 55.17% 7 24.14% 4 13.79% 2 6.9% 29
16 โรงเรียนบ้านร้อง 18 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
17 โรงเรียนบ้านสบกอน 25 15 60% 9 36% 1 4% 0 0% 25
18 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 27 15 60% 4 16% 3 12% 3 12% 25
19 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 21 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
20 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 26 14 56% 9 36% 2 8% 0 0% 25
21 โรงเรียนบ้านสองแคว 23 14 63.64% 5 22.73% 2 9.09% 1 4.55% 22
22 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 22 14 70% 5 25% 1 5% 0 0% 20
23 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 35 13 48.15% 12 44.44% 1 3.7% 1 3.7% 27
24 โรงเรียนแสนทองวิทยา 24 13 56.52% 8 34.78% 1 4.35% 1 4.35% 23
25 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 27 12 44.44% 11 40.74% 4 14.81% 0 0% 27
26 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 23 12 52.17% 9 39.13% 1 4.35% 1 4.35% 23
27 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 22 12 54.55% 6 27.27% 3 13.64% 1 4.55% 22
28 โรงเรียนบ้านสว้า 28 11 42.31% 11 42.31% 3 11.54% 1 3.85% 26
29 โรงเรียนสกาดพัฒนา 24 11 50% 8 36.36% 2 9.09% 1 4.55% 22
30 โรงเรียนบ้านสะปัน 15 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
31 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 21 10 47.62% 7 33.33% 1 4.76% 3 14.29% 21
32 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 23 10 43.48% 6 26.09% 4 17.39% 3 13.04% 23
33 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 20 10 50% 4 20% 4 20% 2 10% 20
34 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 20 9 45% 9 45% 2 10% 0 0% 20
35 โรงเรียนบ้านด่าน 21 9 42.86% 9 42.86% 1 4.76% 2 9.52% 21
36 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 15 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
37 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 14 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
38 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
39 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 17 8 47.06% 9 52.94% 0 0% 0 0% 17
40 โรงเรียนบ้านเวียงสอง 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
41 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
42 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว 21 7 35% 6 30% 5 25% 2 10% 20
43 โรงเรียนบ้านปางแก 15 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
44 โรงเรียนศรีสระวงค์ 14 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
45 โรงเรียนบ้านแหน 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
46 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 15 6 40% 7 46.67% 2 13.33% 0 0% 15
47 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 15 6 40% 6 40% 2 13.33% 1 6.67% 15
48 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านหนองผุก 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา 14 5 35.71% 8 57.14% 1 7.14% 0 0% 14
53 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ 14 5 35.71% 5 35.71% 4 28.57% 0 0% 14
54 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
55 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
56 โรงเรียนบ้านสบปืน 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
57 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
59 โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 13 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 13
61 โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
62 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านกอก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านปง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านชี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านผาหลัก 12 3 25% 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 12
70 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 10 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
71 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
72 โรงเรียนบ้านสะเกิน 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านน้ำพิ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านสบมาง 10 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านยู้ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
78 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
81 โรงเรียนพนาสวรรค์ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
82 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
84 โรงเรียนบ้านผาเวียง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านนาหนุน ๑-ปิตุราษฎร์ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
86 โรงเรียนบ้านปางกอม 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
87 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านปางหก 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
90 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 12 2 16.67% 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 12
92 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 9 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
93 โรงเรียนบ้านถ่อน 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
94 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 7 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านวังว้า 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านสบสาย 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
98 โรงเรียนน้ำคา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านปางปุก 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านสบหนอง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 8 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 7
104 โรงเรียนบ้านพาน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านหนอง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านตึ๊ด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านป่าหัด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนบ้านปางยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านเกวต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
114 โรงเรียนบ้านนาบง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนไตรคามวิทยา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
116 โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านนาฝาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านแดนพนา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านแพะกลาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
122 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านพร้าว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านกอกจูน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านขอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านคัวะ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
131 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนธาราบรรพต 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านปอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านนาก้อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านใหม่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]