งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก เต็นท์สนามกีฬาฟุตบอล 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก เต็นท์สนามกีฬาฟุตบอล 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลประชาสรรค์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก อาคารอเนกประสงค์ 2 ข้างสนามกีฬาฟุตบอล 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลประชาสรรค์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก อาคารอเนกประสงค์ 2 ข้างสนามกีฬาฟุตบอล 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก อาคารโดม 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก อาคารโดม 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลประชาสรรค์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก อาคารอเนกประสงค์ 1 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลประชาสรรค์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก อาคารอเนกประสงค์ 1 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]