งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร อาคารปฐมวัย ห้องอนุบาล 2/1 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร อาคารปฐมวัย ห้องอนุบาล 3/1 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร อาคารปฐมวัย ห้องอนุบาล 3/5 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร อาคารโดม ลำดับแข่งขันที่ 1-25 แข่งขันวันที่ 20 ธ.ค. 2562 ลำดับแข่งขันที่ 26-44 แข่งขันวันที่ 21 ธ.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562
21 ธ.ค. 2562
09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร อาคารอเนกประสงค์ ลำดับแข่งขันที่ 1-25 แข่งขันวันที่ 20 ธ.ค. 2562 ลำดับแข่งขันที่ 26-44 แข่งขันวันที่ 21 ธ.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562
21 ธ.ค. 2562
09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร อาคาร 5 ลำดับแข่งขันที่ 1-25 แข่งขันวันที่ 20 ธ.ค. 2562 ลำดับแข่งขันที่ 26-44 แข่งขันวันที่ 21 ธ.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562
21 ธ.ค. 2562
09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร ห้องประชุมนครเดิฐ 20 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร ห้องประชุมอาคารวิทยาศาสตร์ 20 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร หอประชุม 20 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร อาคารโดม 20 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร ห้องสมุด 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร ห้องดนตรี 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร ห้องศิลปะ 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร อาคาร 4 ห้อง ป.6/4 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร อาคาร 4 ห้อง ป.6/3 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร อาคาร 4 ห้อง ป.6/2 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร ห้องประชุม 1 ลำดับแข่งขันที่ 1-25 แข่งขันวันที่ 21 ธ.ค. 2562 ลำดับแข่งขันที่ 26-44 แข่งขันวันที่ 22 ธ.ค. 2562 21 ธ.ค. 2562
22 ธ.ค. 2562
09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร ห้องประชุม 2 ลำดับแข่งขันที่ 1-25 แข่งขันวันที่ 21 ธ.ค. 2562 ลำดับแข่งขันที่ 26-44 แข่งขันวันที่ 22 ธ.ค. 2562 21 ธ.ค. 2562
22 ธ.ค. 2562
09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]