แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 60 56 93.33% 3 5% 1 1.67% 0 0% 60
2 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 59 46 77.97% 7 11.86% 4 6.78% 2 3.39% 59
3 โรงเรียนวัดหนองตางู 42 28 68.29% 9 21.95% 3 7.32% 1 2.44% 41
4 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 31 25 80.65% 4 12.9% 2 6.45% 0 0% 31
5 โรงเรียนบ้านปางสุด 30 19 65.52% 6 20.69% 4 13.79% 0 0% 29
6 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 31 19 70.37% 6 22.22% 1 3.7% 1 3.7% 27
7 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 23 19 86.36% 3 13.64% 0 0% 0 0% 22
8 โรงเรียนบ้านคลองไทร 21 19 90.48% 2 9.52% 0 0% 0 0% 21
9 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 30 18 64.29% 7 25% 3 10.71% 0 0% 28
10 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 23 18 78.26% 4 17.39% 1 4.35% 0 0% 23
11 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 23 18 78.26% 2 8.7% 3 13.04% 0 0% 23
12 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 24 17 77.27% 4 18.18% 0 0% 1 4.55% 22
13 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 20 17 89.47% 2 10.53% 0 0% 0 0% 19
14 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 24 16 66.67% 6 25% 2 8.33% 0 0% 24
15 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 24 16 72.73% 6 27.27% 0 0% 0 0% 22
16 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 16 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
17 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 17 14 93.33% 0 0% 1 6.67% 0 0% 15
18 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 21 13 65% 5 25% 2 10% 0 0% 20
19 โรงเรียนวัดหนองยาว 19 12 63.16% 3 15.79% 3 15.79% 1 5.26% 19
20 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 18 12 66.67% 2 11.11% 3 16.67% 1 5.56% 18
21 โรงเรียนบ้านตะกรุด 23 11 50% 8 36.36% 3 13.64% 0 0% 22
22 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 20 11 57.89% 6 31.58% 2 10.53% 0 0% 19
23 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 19 11 61.11% 4 22.22% 2 11.11% 1 5.56% 18
24 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 16 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
25 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 20 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
26 โรงเรียนบ้านปางขนุน 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
27 โรงเรียนวัดบางแก้ว 22 10 47.62% 8 38.1% 3 14.29% 0 0% 21
28 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 23 10 45.45% 7 31.82% 5 22.73% 0 0% 22
29 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 19 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
30 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
31 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
32 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 15 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
33 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 17 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
34 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 16 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
35 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
36 โรงเรียนบ้านปางงู 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
37 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 20 8 40% 10 50% 2 10% 0 0% 20
38 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 18 8 47.06% 5 29.41% 3 17.65% 1 5.88% 17
39 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 17 8 50% 4 25% 0 0% 4 25% 16
40 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 14 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
41 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
42 โรงเรียนวัดสวนหลวง 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 21 7 33.33% 8 38.1% 4 19.05% 2 9.52% 21
45 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 14 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
46 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
47 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 13 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
48 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
49 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 17 6 37.5% 8 50% 2 12.5% 0 0% 16
53 โรงเรียนบ้านหินดาด 14 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 14
54 โรงเรียนวัดจิกลาด 14 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
55 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 13 6 46.15% 3 23.08% 4 30.77% 0 0% 13
56 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านวังหิน 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
60 โรงเรียนวัดท่างิ้ว 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
62 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
64 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 9 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
66 โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนวัดหูกวาง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนวัดประสาทวิถี 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนวัดหนองมะขาม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านลานตะแบก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านมาบแก 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
76 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
77 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 10 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
78 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 9 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
80 โรงเรียนวัดด่านช้าง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
82 โรงเรียนวัดหนองกรด 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านหนองจิก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านดงคู้ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
86 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดเขาสมุก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านปางชัย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
94 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนวัดสระแก้ว 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
96 โรงเรียนจันทราราษฎร์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านเปราะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนวัดคลองสาลี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนวัดเจริญผล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านหนองไม้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนวัดคลองธรรม 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
105 โรงเรียนวัดเกาะเปา 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
106 โรงเรียนวัดเทพสถาพร 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนบ้านศรีทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนวัดมาบมะขาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนวัดสวนขวัญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนวัดหนองไร่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
118 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
119 โรงเรียนบ้านหนองละมาน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดบ้านแดน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนวัดคลองจินดา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
131 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนวัดท่าแรต 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
140 โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายอุทัย ชังชั่ว สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ Tal.081-9539879 Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]