สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลลาดยาว 28 9 6 43
2 บ้านคลองสมบูรณ์ 15 14 12 41
3 บ้านปางสุด 14 2 1 17
4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 10 4 2 16
5 บ้านดอนพลอง 10 2 2 14
6 บ้านพนาสวรรค์ 8 5 1 14
7 อนุบาลแม่เปิน 6 5 2 13
8 วัดมงคลสถิตย์ 6 5 2 13
9 บ้านชุมม่วง 6 3 4 13
10 เขาหินกราวประชาสรรค์ 6 2 4 12
11 บ้านปางสวรรค์ 6 2 1 9
12 วัดหนองตางู 5 11 7 23
13 บ้านคลองไทร 5 3 5 13
14 สวนป่าแม่กะสี 4 8 4 16
15 บ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 4 4 2 10
16 วัดบางแก้ว 4 2 1 7
17 บ้านวังชุมพร 3 4 2 9
18 วัดบ้านคลอง 3 4 1 8
19 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 3 2 2 7
20 บ้านปางงู 3 1 2 6
21 บ้านท่ามะกรูด 3 0 2 5
22 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 2 3 4 9
23 บ้านเขาแม่กระทู้ 2 3 3 8
24 บ้านศรีไกรลาศ 2 3 3 8
25 บ้านดอนจังหัน 2 3 2 7
26 บ้านบ่อกะปุง 2 3 1 6
27 บ้านตะแบกงาม 2 2 4 8
28 บ้านปางขนุน 2 2 3 7
29 บ้านใหม่ศรีนคร 2 2 3 7
30 ไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 2 2 2 6
31 วัดบ้านพลัง 2 2 1 5
32 วัดสังฆวิถี 2 2 1 5
33 วัดจิกลาด 2 2 1 5
34 วัดประสาทวิถี 2 2 0 4
35 บ้านวังหิน 2 1 2 5
36 บ้านงิ้วแบ้ 2 1 1 4
37 วัดธรรมจริยาวาส 2 1 0 3
38 วัดหนองปลาไหล 2 0 2 4
39 วัดสวนหลวง 2 0 2 4
40 บ้านมาบแก 2 0 1 3
41 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 2 0 0 2
42 บ้านหนองชำนาญ 2 0 0 2
43 วัดเจริญผล 2 0 0 2
44 วัดบ้านไร่ 1 6 3 10
45 บ้านคลองน้ำโจน 1 4 4 9
46 อนุบาลชุมตาบง 1 4 1 6
47 บ้านบุรีรัมย์ 1 2 2 5
48 บ้านหนองจิกรี 1 1 4 6
49 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1 1 1 3
50 บ้านหินดาด 1 1 1 3
51 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 1 1 0 2
52 วัดท่างิ้ว 1 1 0 2
53 วัดหนองกรด 1 1 0 2
54 บ้านปางชัย 1 1 0 2
55 บ้านหนองเสือ 1 1 0 2
56 วัดเขาสมุก 1 0 2 3
57 บ้านบึงราษฎร์ 1 0 1 2
58 บ้านไทรทองสามัคคี 1 0 1 2
59 เยาวชนพัฒนา 1 0 1 2
60 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1 0 1 2
61 บ้านดอนกระดูกเนื้อ 1 0 1 2
62 ชุมชนวัดเนินม่วง 1 0 1 2
63 วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 1 0 1 2
64 บ้านทุ่งตัน 1 0 0 1
65 บ้านหนองไม้ 1 0 0 1
66 วัดคลองธรรม 1 0 0 1
67 วัดธรรมรักขิตาราม 1 0 0 1
68 บ้านยอดห้วยแก้ว 1 0 0 1
69 วัดบ้านแดน 1 0 0 1
70 บ้านหนองแฟบ 1 0 0 1
71 วัดวิมลประชาราษฎร์ 1 0 0 1
72 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 0 5 2 7
73 บ้านเขาจั๊กจั่น 0 5 0 5
74 วัดหนองยาว 0 3 3 6
75 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี 0 3 1 4
76 วัดด่านช้าง 0 2 1 3
77 บ้านตะเคียนงาม 0 2 0 2
78 บ้านสะเดาซ้าย 0 2 0 2
79 บ้านเนินใหม่ 0 2 0 2
80 บ้านบึงหล่ม 0 1 3 4
81 บ้านหนองน้ำเขียว 0 1 3 4
82 บ้านตะกรุด 0 1 2 3
83 หัดไทยวิทยาอุทิศ 0 1 2 3
84 วัดหูกวาง 0 1 2 3
85 วัดคลองสองหน่อ 0 1 1 2
86 ไตรประชาสามัคคี 0 1 1 2
87 บ้านดงคู้ 0 1 1 2
88 บ้านดงสีเสียด 0 1 1 2
89 วัดบ้านไผ่ 0 1 1 2
90 จันทราราษฎร์ 0 1 1 2
91 วัดมาบมะขาม 0 1 1 2
92 วัดหนองมะขาม 0 1 0 1
93 วัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 0 1 0 1
94 บ้านเปราะ 0 1 0 1
95 วัดคลองสาลี 0 1 0 1
96 วัดเทพสถาพร 0 1 0 1
97 บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 0 1 0 1
98 วัดใหม่สามัคคี 0 0 3 3
99 บ้านวังยิ้มแย้ม 0 0 2 2
100 ชุมชนบ้านดอนโม่ 0 0 2 2
101 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 0 0 1 1
102 บ้านวังสำราญ 0 0 1 1
103 วัดจันทร์ทอง 0 0 1 1
104 วัดตาสังใต้ 0 0 1 1
105 บ้านหนองจิก 0 0 1 1
106 วัดสระแก้ว 0 0 1 1
107 บ้านคลองสำราญ 0 0 1 1
108 วัดเกาะเปา 0 0 1 1
109 วัดเขาห้วยลุง 0 0 1 1
110 บ้านหนองนมวัว 0 0 1 1
111 วัดหนองไร่ 0 0 1 1
112 วัดคลองจินดา 0 0 1 1
113 บ้านคลองม่วง 0 0 0 0
114 บ้านวังซ่าน 0 0 0 0
115 บ้านลานตะแบก 0 0 0 0
116 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 0 0 0 0
117 วัดศรีกัลยานุสรณ์ 0 0 0 0
118 บ้านเทพมงคลทอง 0 0 0 0
119 บ้านวังน้ำขาว 0 0 0 0
120 บ้านยุบใหญ่ 0 0 0 0
121 บ้านศรีทอง 0 0 0 0
122 วัดสวนขวัญ 0 0 0 0
123 วัดแหลมทองธรรมจักร 0 0 0 0
124 บ้านหนองละมาน 0 0 0 0
125 บ้านทุ่งท่าเสา 0 0 0 0
126 บ้านทุ่งรวงทอง 0 0 0 0
127 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0
128 บ้านหนองน้ำแดง 0 0 0 0
129 วัดสังขสุทธาวาส 0 0 0 0
130 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0
131 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
132 วัดดงหนองหลวง 0 0 0 0
133 บ้านท่าตะโก 0 0 0 0
134 บ้านหนองเจ็ดหาบ 0 0 0 0
135 วัดท่าแรต 0 0 0 0
136 บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 0 0 0 0
137 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 0 0
138 วัดวิวิตตาราม 0 0 0 0
139 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 0 0 0 0
140 บ้านหนองบอนใต้ 0 0 0 0
รวม 224 192 171 587

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายอุทัย ชังชั่ว สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ Tal.081-9539879 Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]