งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

---> เว็ปไซต์เข้าใช้งานระบบกลุ่มโรงเรียน https://group69.sillapa.net/sp-pck1/
---> เว็ปไซต์เข้าใช้งานระดับชาติภาคเหนือ จ.สุโขทัย https://north69.sillapa.net/sp-north/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

แจ้งหัวข้อการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  69”   ปีการศึกษา  2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

-------------------------------กลุ่มการศึกษาปฐมวัย-----------------------------------
การปั้นดินน้ำมัน 
(โดยให้ตัวแทนนักเรียนจับสลากเลือก  1  หัวข้อจาก 3  หัวข้อในวันทำการแข่งขัน)

หัวข้อ
1.ธรรมชาติแสนสวย
2.วัฒนธรรมและประเพณีไทย
3.ชุมชนของเรา
การฉีกตัดปะกระดาษ
(โดยให้ตัวแทนนักเรียนจับสลากเลือก  1  หัวข้อจาก 3  หัวข้อในวันทำการแข่งขัน)

หัวข้อ
1.ธรรมชาติแสนสวย
2.วัฒนธรรมและประเพณีไทย
3.ชุมชนของเรา
 
------------------------กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ--------------------------

หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu  Speech)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
1.Something about myself.
  2.My favorite Thai food.
  3.I love my school.
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6
  1.How to keep healthy?
  2.Who is an important person for you?
  3.My Free Time.
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  1.How to select fast food wisely?
  2.How to save environment?
  3.How to promote tourism in Thailand?
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
จัดแข่งขันทุกรายการแข่งขันตามประกาศจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
♦กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดการแข่งขัน  เดือน กันยายน – 3 พฤศจิกายน  2562
♦ประชุมผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน เดือน ตุลาคม  2562  
♦กลุ่มโรงเรียนโอนข้อมูลสู่ระดับเขตพื้นที่       ภายในวันที่  4  พฤศจิกายน  2562
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู และขอแก้ไขในระบบ วันที่  4  พฤศจิกายน  2562
พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู วันที่  4-5  พฤศจิกายน  2562
♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่  10-11  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
-----------------------------------ระดับชาติภาคเหนือ---------------------------------
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ วันที่  1-30  พฤศจิกายน  2562
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่  3  ธันวาคม  2562
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่  3-9  ธันวาคม  2562
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่  10   ธันวาคม  2562
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่  17  ธันวาคม  2562  เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย วันที่  21-23  ธันวาคม  2562      
ประกาศผลการแข่งขันระดับชาติ  หลังจบการแข่งขัน
แจ้งประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนในสังกัด หากสนใจสามารถสั่งซื้อ เสื้อยืดโปโลทั้งชายและหญิง จำหน่ายในราคา  ตัวละ 290 บาท  และเสื้อแจ๊คเก็ต จำหน่ายในราคาตัวละ 450 บาท  โดยจัดส่งใบสั่งจองเสื้อ  พร้อมเงินสด ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ถึงวันที่   30 กันยายน  2562  ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้ประสานงาน นางกฤติยา สุวรรณคีรี  เบอร์โทรศัพท์ 0869291092  นางสาวสุภาพร   บุญคำ  เบอร์โทรศัพท์0946036060
วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 14:56 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 163
จำนวนทีม 1,539
จำนวนนักเรียน 3,119
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,245
จำนวนกรรมการ 1,137
ครู+นักเรียน 5,364
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,501
ประกาศผลแล้ว 216/216 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 30
เมื่อวาน 45
สัปดาห์นี้ 358
สัปดาห์ที่แล้ว 575
เดือนนี้ 643
เดือนที่แล้ว 1,685
ปีนี้ 5,908
ทั้งหมด 169,678