งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 แข่งขันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) โรงเรียนวัดอรัญญิก โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081 962 6965 นางปัณชญา ดอนปัญญา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 086 934 4333
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]