งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

............................
  ข่าวจากสนามแข่งขัน 
# กิจกรรม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    มีการเปลี่ยนแปลงห้องที่ใช้ในการแข่งขัน ให้ครูที่รับผิดชอบตรวจสอบดูอีกครั้งครับ
# กิจกรรม ปฐมวัย  
    แจ้งหัวข้อกิจกรรม ดังนี้
   
 กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน และกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย มีหัวข้อดังต่อไปนี้
           1.1 สัตว์สวยป่างาม
           1.2 ประเพณีไทย
           1.3 ชุมชนน่าอยู่
           1.4 เศรษฐกิจพอเพียง
           1.5 สวนสนุกในฝัน
# กิจกรรม คอมพิวเตอร์  
1.คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการแข่งขัน
  - ระบบปฏิบัติการ Windows 10, 64 bit, RAM 4.0 GB, CPU 3.10 GHz 
   และไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  - Microsoft Office ที่มีอยู่ในเครื่อง เป็น Office 2016 เมนูภาษาไทย
2.สิ่งที่โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมมา
  2.1 โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันบันทึกใส่แฟลชไดร์ฟโดยจะให้ติดตั้งโปรแกรมจากแฟลชไดร์ฟ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของสถานที่แข่งขัน ไม่มีช่อง CD-Rom และให้ทุกทีมไร้ท์โปรแกรมใส่แผ่น CD หรือ DVD มาสำรองโปรแกรมให้กับกรรมการไว้ด้วย 1 ชุด
  2.2 ให้ทุกทีมที่เข้าแข่งขันเตรียมแฟลชไดร์ฟพื้นที่ว่าง จำนวน 1 อัน เพื่อบันทึกงานที่สร้างในการแข่งขัน
3. ทีมที่ใช้ไมโครโฟน หูฟัง ให้จัดเตรียมมาเอง    
4. โครงงานคอมพิวเตอร์ ฯ ให้จัดส่งรายงานโครงงานตามรูปแบบที่เกณฑ์กำหนด จำนวน 5 เล่ม ที่ ศน.รัตนา จันทร์สิน  ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562 (เบอร์โทรศัพท์  088- 2735822) 
5. ทีมแข่งขันให้มารายงานตัว เวลา 08.30 น. เนื่องจากจะมีการติดตั้งโปแกรมก่อนการแข่งขัน
กิจกรรมการเรียนรวม 
 1.การตรวจเอกสารหลักฐานประเภทความพิการ กำหนดเวลาตรวจเอกสาร
    ก่อนเข้าแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น.-08.45 น.   ณ วัน/และสถานที่แข่งขัน 
 2.ให้ผู้เข้าร่มแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง
#  การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดและกิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม 
    ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาเอง
# กิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก 
   ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโต๊ะญี่ปุ่นมาด้วย
# กิจกรรม การงานอาชีพ 
    1.ให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30 น.  
    2.อุปกรณ์ทีใช้ในการแข่งขันและปลั๊กไฟ ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง ทั้งนี้ต้องเป็นไป
       ตามที่กติกากำหนด 
    3.โครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 และ โครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ส่งรูปเล่มโครงงาน จำนวน 5 เล่ม
       ที่ คุณอัจฉรา แก้วกอง (หน่วยตรวจสอบภายใน) ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562
    4. สถานที่แข่งขัน มีโต๊ะวางแสดงผลงาน  ให้จำนวน  1  ตัว 
# กิจกรรม หุ่นยนต์ 
    1.ให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา  08.30 น.   
    2.อุปกรณ์ทีใช้ในการแข่งขันและปลั๊กไฟ ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 
    ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กติกากำหนด
#  กิจกรรมที่มีตัวแทนเข้าแข่งขัน 1 ทีม การดำเนินการแข่งขัน
    ให้เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขันที่ สพฐ.กำหนด 
#  กิจกรรมการนักบินน้อย 
    - ให้ทีมที่ทำการแข่งขันเตรียมโต๊ะญี่ปุ่น และปลั๊กไฟไปด้วย
# การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-6
    - แข่งขันวันที่ 20 กันยายน 2562  สนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่----------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 10-15 ก.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 16-17 ก.ย. 2562
   ♦ ปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู  18 ก.ย. 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  21-26 ก.ย. 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 27-29 ก.ย. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 5 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบก่อนโอนข้อมูล 
     เขตพื้นที่สู่ระดับชาติ
10-25 พ.ย. 2562
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562
วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 11:07 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 162
จำนวนทีม 1,214
จำนวนนักเรียน 2,600
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,815
จำนวนกรรมการ 921
ครู+นักเรียน 4,415
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,336
ประกาศผลแล้ว 207/263 (78.71%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 13
เมื่อวาน 34
สัปดาห์นี้ 231
สัปดาห์ที่แล้ว 923
เดือนนี้ 963
เดือนที่แล้ว 1,318
ปีนี้ 5,835
ทั้งหมด 165,956