แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 58 39 67.24% 7 12.07% 7 12.07% 5 8.62% 58
2 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 63 30 50% 22 36.67% 6 10% 2 3.33% 60
3 โรงเรียนบ้านคลองทราย 41 28 70% 6 15% 6 15% 0 0% 40
4 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 30 26 86.67% 4 13.33% 0 0% 0 0% 30
5 โรงเรียนบ้าน กม.35 36 21 58.33% 11 30.56% 3 8.33% 1 2.78% 36
6 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 29 18 72% 5 20% 1 4% 1 4% 25
7 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 29 17 60.71% 7 25% 2 7.14% 2 7.14% 28
8 โรงเรียนบ้านกลาง 26 17 70.83% 4 16.67% 3 12.5% 0 0% 24
9 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 27 16 59.26% 6 22.22% 4 14.81% 1 3.7% 27
10 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 28 16 61.54% 5 19.23% 3 11.54% 2 7.69% 26
11 โรงเรียนบ้านปากตก 22 16 72.73% 3 13.64% 3 13.64% 0 0% 22
12 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 24 15 62.5% 5 20.83% 3 12.5% 1 4.17% 24
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 26 15 62.5% 4 16.67% 4 16.67% 1 4.17% 24
14 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 30 14 46.67% 7 23.33% 6 20% 3 10% 30
15 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 27 14 51.85% 5 18.52% 6 22.22% 2 7.41% 27
16 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 23 14 63.64% 4 18.18% 3 13.64% 1 4.55% 22
17 โรงเรียนบ้านลำนารวย 21 14 73.68% 3 15.79% 2 10.53% 0 0% 19
18 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 29 13 46.43% 7 25% 5 17.86% 3 10.71% 28
19 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 28 13 50% 5 19.23% 7 26.92% 1 3.85% 26
20 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 28 13 50% 5 19.23% 6 23.08% 2 7.69% 26
21 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 24 13 56.52% 5 21.74% 2 8.7% 3 13.04% 23
22 โรงเรียนบ้านหนองบัว 26 12 46.15% 10 38.46% 3 11.54% 1 3.85% 26
23 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 20 12 60% 5 25% 3 15% 0 0% 20
24 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 22 12 54.55% 2 9.09% 6 27.27% 2 9.09% 22
25 โรงเรียนอุดมวิทยา 29 11 37.93% 8 27.59% 6 20.69% 4 13.79% 29
26 โรงเรียนบ้านเพชรละคร 25 11 44% 5 20% 8 32% 1 4% 25
27 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 21 11 55% 4 20% 5 25% 0 0% 20
28 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 22 11 57.89% 2 10.53% 5 26.32% 1 5.26% 19
29 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 15 11 73.33% 1 6.67% 3 20% 0 0% 15
30 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 16 11 68.75% 1 6.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
31 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 19 10 58.82% 2 11.76% 4 23.53% 1 5.88% 17
32 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 23 9 39.13% 8 34.78% 3 13.04% 3 13.04% 23
33 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 20 9 45% 7 35% 3 15% 1 5% 20
34 โรงเรียนบ้านเขาพลวง 21 9 45% 7 35% 2 10% 2 10% 20
35 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 24 9 39.13% 5 21.74% 7 30.43% 2 8.7% 23
36 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 20 9 45% 5 25% 5 25% 1 5% 20
37 โรงเรียนบ้านวังลึก 20 9 45% 3 15% 5 25% 3 15% 20
38 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 22 8 36.36% 10 45.45% 2 9.09% 2 9.09% 22
39 โรงเรียนบ้านซับน้อย 21 8 38.1% 6 28.57% 6 28.57% 1 4.76% 21
40 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 26 8 47.06% 5 29.41% 3 17.65% 1 5.88% 17
41 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 18 8 44.44% 3 16.67% 4 22.22% 3 16.67% 18
42 โรงเรียนบ้านพญาวัง 19 8 57.14% 2 14.29% 3 21.43% 1 7.14% 14
43 โรงเรียนบ้านบ่อรัง 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 21 7 33.33% 9 42.86% 4 19.05% 1 4.76% 21
45 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 23 7 35% 7 35% 5 25% 1 5% 20
46 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 19 7 36.84% 4 21.05% 6 31.58% 2 10.53% 19
47 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 16 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 2 12.5% 16
48 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 15 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
49 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 15 7 46.67% 2 13.33% 4 26.67% 2 13.33% 15
50 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 17 7 50% 2 14.29% 4 28.57% 1 7.14% 14
51 โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 12 7 58.33% 0 0% 4 33.33% 1 8.33% 12
52 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 24 6 25% 7 29.17% 10 41.67% 1 4.17% 24
54 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 22 6 27.27% 7 31.82% 6 27.27% 3 13.64% 22
55 โรงเรียนบ้านกองทูล 21 6 30% 7 35% 3 15% 4 20% 20
56 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 15 6 40% 7 46.67% 2 13.33% 0 0% 15
57 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 19 6 31.58% 6 31.58% 6 31.58% 1 5.26% 19
58 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 19 6 31.58% 6 31.58% 3 15.79% 4 21.05% 19
59 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 17 6 35.29% 5 29.41% 6 35.29% 0 0% 17
60 โรงเรียนบ้านเข็มทอง 22 6 27.27% 4 18.18% 9 40.91% 3 13.64% 22
61 โรงเรียนบ้านปางยาง 14 6 42.86% 3 21.43% 5 35.71% 0 0% 14
62 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 12 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
63 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
64 โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านลำตาเณร 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 13 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
67 โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 12 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 12 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 0 0% 12
69 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนบ้านจัดสรร 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
71 โรงเรียนใจจำนงศึกษา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านโคกปรือ 10 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
73 โรงเรียนบ้านวังไลย์ 10 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
75 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 13 5 45.45% 0 0% 3 27.27% 3 27.27% 11
77 โรงเรียนบ้านไทรงาม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 15 4 26.67% 8 53.33% 3 20% 0 0% 15
79 โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 14 4 28.57% 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 14
80 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 12 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
81 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 11 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
82 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 12 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
83 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
84 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
85 โรงเรียนบ้านสระกรวด 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
86 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
87 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
88 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 11 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
89 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
90 โรงเรียนบ้านวังขอน 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
91 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านเนินคนธา 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
94 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านพุขาม 7 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
96 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 8 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
97 โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านท่าแดง 12 3 25% 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 12
100 โรงเรียนบ้านสระประดู่ 12 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
101 โรงเรียนบ้านราหุล 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
102 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
103 โรงเรียนบ้านตีบใต้ 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
104 โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
105 โรงเรียนบ้านหนองแจง 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านป่าคาย 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านโคกหิน 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
112 โรงเรียนโชติวิทยา 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
113 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
115 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 10 2 20% 6 60% 2 20% 0 0% 10
117 โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 12 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 11
118 โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
119 โรงเรียนบ้าน กม.30 8 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
120 โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
121 โรงเรียนบ้านวังท่าดี 10 2 20% 3 30% 5 50% 0 0% 10
122 โรงเรียนบ้านซับชมภู 11 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
123 โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านรังย้อย 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
125 โรงเรียนบ้านซับบอน 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
126 โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
127 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
128 โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านดาดอุดม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านนาตะกุด 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านวังขาม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านซับอีลุม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 8 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
139 โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านคลองบง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านซับตะแบก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านหนองหมู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
147 โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
148 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
149 โรงเรียนบ้านท่าสวาย 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
150 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
151 โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 11 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านหัวโตก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
155 โรงเรียนบ้านคลองยาง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนศรีปัญญา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
166 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
167 โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
168 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 7 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 7
173 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
174 โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
176 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านสระเกษ 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
179 โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 6 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านลำพาด 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
182 โรงเรียนบ้านวังน้อย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
183 โรงเรียนบ้านวังอ่าง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
184 โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 5 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
189 โรงเรียนบ้านท่าโรง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านวังเหว 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านนาวังแหน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านยางสาว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
198 โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
199 โรงเรียนบ้านพนมเพชร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
200 โรงเรียนบ้านสันติธรรม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
กิตติกาญจน์ แต้มทอง โทร.085-3383205
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]