งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ป.1-3
1. My lovely family
2. I love my school because...
3. My free time activities
4. My favorite food
5. Let me tell you about myself

ระดับชั้น ป.4-6
1. My dream job
2. All about me
3. My hometown
4. When I have free time, I love to...
5. When I grow up, I want to be a ...

ระดับชั้น ม.1-3
1. Technology and my life
2. How to be healthy
3. The important people in my life
4. Trash and our world
5. The interesting career

ประกาศถึงผู้เข้าแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
ให้เตรียมอุปกรณ์ ดังนี้
1. อุปกรณ์หูฟัง / ไมค์อัดเสียง
2. ดินสอ ยางลบ สี กระดาษ

ประกาศถึงผู้เข้าแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) ป.4-6 และ ม.1-3 
ให้เตรียมอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้มาในวันแข่งขัน
1. กระดานคำคม
2. เบี้ย และแท่นวางเบี้ย
3. กล่อง หรือภาชนะสำหรับใส่ตัวเบี้ย
4. นาฬิกาจับเวลา หรือ smart phone ที่โหลดแอพลิเคชั่นนาฬิกาจับเวลา
(Chess clock for scrabble)

โครงงานอาชีพ ทุกระดับชั้น ขอให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโต๊ะมาเอง

แจ้ง "ย้ายห้อง" การแข่งขัน ในวัน 21-22 ก.ย. 62

วันที่ 21 ก.ย. 2562
ท่องอาขยาน ป.1-3 เดิม ห้อง 4 อาคารสีแสด รร.อนุบาลบึงสามพัน ย้ายไป ห้อง 1 อาคารสีแสด รร.อนุบาลบึงสามพัน (เวลาเดิม)
ท่องอาขยาน ป.4-6 เดืม ห้อง 5 อาคารสีแสด รร.อนุบาลบึงสามพัน ย้ายไป ห้อง 2 อาคารสีแสด รร.อนุบาลบึงสามพัน (เวลาเดิม)
**ห้องพักกรรมการภาษาไทย ห้อง 4-5 อาคารสีแสด รร.อนุบาลบึงสามพัน หรือกองอำนวยการ (เพื่อพิจารณาผลการแข่งขัน เนื่องจากมีการแข่งขันต่อเนื่อง)

วันที่ 22 ก.ย. 2562
โครงงานคุณธรรม ทุกระดับชั้น เดิม ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ย้ายไป บริเวณโรงจอดรถ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (เวลาเดิม)
**ขอให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโต๊ะมาเอง**

การประกวดละครคุณธรรม เดิม ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ย้ายไป ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (เวลาเดิม)
การประกวดละครประวัติศาสตร์ เดิม ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ย้ายไป ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (เวลาเดิม)
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3 เดิม ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ย้ายไป ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (เวลาเดิม)

ครอสเวิร์ด ม.1-3 เดิม ห้อง 4 อาคารสีม่วง ย้ายไป หอประชุมใหญ่ โซน B รร.อนุบาลบึงสามพัน (เวลาเดิม)

แจ้งหัวข้อ การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก เด็กพิการทางการเรียนรู้
1. ประเพณีไทย
2. ลดโลกร้อน
3. ท่องเที่ยวไทย


***แจ้งเลื่อนตารางการแข่งขัน***
=> การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิค เลื่อนออกไปเป็นเวลา 13.00-15.00 น. (วันที่เสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ห้อง ECC รร.บึงสามพันวิทยาคม)

=> การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ของนักเรียนเรียนรวม ทุกประเภท เลื่อนออกไปเป็นวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 08.30-11.30 น. ห้อง ECC รร.บึงสามพันวิทยาคม

สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมมาในวันแข่งขัน
"การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6"
1. ตะกร้าใส่อุปกรณ์ 1 อัน
2. ถ้วยยูรีก้า 1 อัน
3. ไม้บรรทัด 1 อัน
4. เส้นด้าย 1 ม้วน (เล็ก)
5. แก้วน้ำ (แก้วใส) 1 ใบ

"การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3"
1. ตะกร้าใส่อุปกรณ์ 1 อัน
2. เมทิลแอลกอฮอล์ 20 ml
3. หลอดทดลองขนาดกลาง 6 หลอด
4. ตะแกรงตั้งหลอดทดลอง 1 อัน
5.ตะเกียงแอลกอฮอล์ 1 อัน
6.กระบอกตวง ขนาด 50 ml 1 อัน
7.บีกเกอร์ ขนาด 50 ml 6 อัน
8.หลอดหยดสาร 1 อัน
9.แท่งแก้วคนสาร 1 อัน
10.โกร่งบดสาร 1 ชุด
11.น้ำสะอาด 2 ขวด
12.มีด และเขียง 1 ชุด
13.ช้อนตักสาร 1 อัน
14.ผ้าขาวบางขนาด 10X10 ซม. 4 ผืน
15.กระดาษทิชชู 1 ม้วน

การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 และ ม.1-3 กำหนดหัวข้อดังนี้
1. คุณธรรม 8 ประการ ค่านิยม 12 ประการ
2. เศรษฐกิจพอเพียง
3. วัฒนธรรมไทย/ประเพณีไทย
4. สิ่งแวดล้อม
5. ท่องเที่ยวไทย
พร้อมทำกรอบแสดงเรื่องราวของหนังสือ (Story Board)
และให้เตรียมน้ำดื่ม พร้อมอาหารกลางวัน ยารักษาโรค (ถ้ามี) เข้าไปในสนามแข่งขัน
(คณะกรรมการไม่อนุญาตให้ออกนอกสนามแข่งขันจนกว่าจะหมดเวลา)

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จะต้องจัดเตรียมมาในวันแข่งขันฯ
1. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ให้เตรียมชุดเกมเอแม็ท ประกอบด้วย กระดานวางเบี้ย ตัวเบี้ย (ป.1-6 70 ตัว/ม.1-3 100ตัว) นาฬิกาจับเวลาหรือโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือ ต้องมีแอพ Scrabble clock และจดสมการลงในใบจดคะแนนทุกครั้ง (ม.1-3)
2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ทุกช่วงชั้น) ให้เตรียม กระดาษคำตอบ

 
แจ้งทุกโรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ได้แล้วนะคะ
https://north69.sillapa.net.sp-pnb3

 
: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
ระดับศูนย์พัฒนาวิชาการ  
วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562 แข่งขันระดับศูนย์พัฒนาวิชาการ
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 รายงานผลการแข่งขันฯ
วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 แข่งขันระดับศูนย์พัฒนาวิชาการ
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 รายงานผลการแข่งขันฯ (ก่อนเที่ยง)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ประชุมประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
วันที่      สิงหาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมระบบเว็บไซต์
วันที่ 6 กันยายน 2562 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 6 กันยายน 2562 ประกาศสถานที่แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 9 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 1
วันที่ 17 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 2
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ดำเนินการแข่งขัน การศึกษาพิเศษเรียนรวม ปฐมวัย 
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ดำเนินการแข่งขัน คณิตศาสตร์ นาฏศิลป์ พัฒนาผู้เรียน
วิทยาศาสตร์+นักบินน้อย
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ดำเนินการแข่งขัน ดนตรี ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา
ทัศนศิลป์
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ดำเนินการแข่งขัน การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 25 กันยายน 2562 ประกาศผลการแข่งขัน
วันที่      กันยายน 2562 ประชุม รร.ตัวแทนระดับเขต/ถอดบทเรียน เพื่อเตรียมการแข่งขันระดับภาค
 
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 218
จำนวนทีม 2,187
จำนวนนักเรียน 4,508
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,225
จำนวนกรรมการ 880
ครู+นักเรียน 7,733
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,613
ประกาศผลแล้ว 242/242 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 10
เมื่อวาน 66
สัปดาห์นี้ 176
สัปดาห์ที่แล้ว 442
เดือนนี้ 146
เดือนที่แล้ว 754
ปีนี้ 900
ทั้งหมด 268,395