สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 7 5 1 13
2 อนุบาลแพร่ 6 3 1 10
3 มารดาอุปถัมภ์ 4 0 0 4
4 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 3 1 1 5
5 บ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) 3 1 1 5
6 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 3 0 1 4
7 บ้านห้วยโรงนอก 3 0 0 3
8 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 3 0 0 3
9 เจริญศิลป์ 1 2 1 4
10 บ้านอ้อยวิทยาคาร 1 2 0 3
11 รัฐราษฎร์บำรุง 1 2 0 3
12 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 1 1 2 4
13 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 1 1 0 2
14 บ้านแม่ยางเปี้ยว 1 1 0 2
15 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 1 1 0 2
16 บ้านสุพรรณ 1 0 1 2
17 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1 0 0 1
18 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1 0 0 1
19 วัดกาญจนาราม 1 0 0 1
20 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 0 3 0 3
21 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 0 3 0 3
22 ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) 0 1 1 2
23 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) 0 1 1 2
24 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 0 1 1 2
25 บ้านห้วยฮ่อม 0 1 0 1
26 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 0 1 0 1
27 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 0 1 0 1
28 เจริญราษฎร์ 0 1 0 1
29 บ้านทุ่งคัวะ 0 0 2 2
30 บ้านหนองม่วงไข่ 0 0 2 2
31 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) 0 0 1 1
32 บ้านทุ่งแค้ว 0 0 1 1
33 บ้านห้วยอ้อย 0 0 1 1
34 วัดต้นไคร้ 0 0 1 1
35 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 0 0 1 1
36 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 0 0 1 1
37 บ้านแม่แรม 0 0 1 1
38 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 1 1
39 บ้านน้ำเลาเหนือ 0 0 0 0
40 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 0 0 0 0
41 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 0 0 0 0
42 บ้านสะเลียม 0 0 0 0
43 เทพพิทักษ์วิทยา 0 0 0 0
44 บ้านนันทาราม 0 0 0 0
45 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 0 0 0 0
46 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 0 0 0 0
47 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 0 0 0 0
48 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 0 0 0 0
49 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 0 0 0 0
50 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0
รวม 43 33 24 100

ติดต่อผู้ดูแลระบบ เมทวินทร์ อินต๊ะจวง 0835678711
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]