งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ณ จ.สุโขทัย
ระดับชาติ(ภาคเหนือ) วันเดือนปี
- โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ              1-30 พ.ย. 2562
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ   3 ธ.ค. 2562
- แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ     3-9 ธ.ค. 2562
- ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ     10 ธ.ค. 2562
- พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ   11 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
- การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย   21-23 ธ.ค. 2562
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย 
แจ้ง!!!โรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติที่จ.สุโขทัย ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลของท่านให้เรียบร้อยหากยังมีข้อผิดพลาดให้แจ้ง สพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 25 พ.ย.62 ก่อนจะโอนข้อมูลไปยังระดับชาติต่อไป
สรุปลำดับ และเหรียญรางวัล การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562         กลุ่ม Line สอบถามแสดงความคิดเห็น  

            เว็บไซด์บริหารจัดการเครือข่ายต่าง ๆ          

 
 
 
 
  
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 8 ตุลาคม 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  9 พฤศจิกายน 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 10-11 พฤศจิกายน 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  12 - 17 พฤศจิกายน 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขันไทยลูกทุ่ง(นักเรียนที่มีความบกพร่อง)
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1 - ม.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1 - ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
(จากโรงเรียนอนุบาลแพร่ เป็น ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 เวลา 09.00น. - 16.00น.)
วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:22 น.
      
วันที่ 12 พ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 , โรงเรียนวัดเมธังกราวาส โรงเรียนอนุบาลแพร่ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อวางแผนในการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:49 น.
หัวข้อการแข่งขันคอมพิวเตอร์
1. ประเพณี 4 ภาค 
2. อาเซียน 
3. จิตอาสา (*เฉพาะคอมมิค)
4. ท่องเที่ยวเมืองสุโขทัย 

(เฉพาะPaint ป.1-3)
1.ไหว้สวยๆ  2.วิ่ง  3.หัวเราะ 4.เปิดประตู  5.ทำอาหาร
6.ว่ายน้ำ  7.รับประทานอาหาร 8.เล่นมือถือ

(เฉพาะออกแบบผลิตภัณฑ์)
1. รถยนต์การเกษตร 4.0
2. โต๊ะเรียนอัจฉริยะ
วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:39 น.
แจ้งประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 (ฉบับแก้ไข ล่าสุด วันที่ 11/11/62) ได้ตั้งแต่เวลา 17.00น. เป็นต้นไป เนื่องจากมีการแก้ไขรายชื่อ และกิจกรรมการตัดสิน ในบางกิจกรรม 
วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:50 น.
สพป. แพร่ เขต 1 ได้ยึดวิธีการเปลี่ยนตัวในวันแข่งขัน โดยอิงจากเกณฑ์การแข่งขันในระดับชาติ ดังนี้
1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรม เมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียน ต้องมีเอกสาร DOC.5 และหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันโดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต ยื่นต่อคณะกรรมการตัดสิน ณ จุดแข่งขัน (วันรายงานตัว) 
2. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
3. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
1) ทีม 2 - 3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
2) ทีม 4 - 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
3) ทีม 7 - 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
4) ทีม 11 - 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
5) ทีม 20 คน ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ -สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ (DOC.5)
- ใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่มชื่อ ในวันแข่งขัน 16-17 พฤศจิกายน 2562
- เอกสาร DOC.5 จำนวน 1 ฉบับ/1กิจกรรม
- ใช้หนังสือราชการจากโรงเรียนแนบเป็นหลักฐานประกอบ 
- ยื่นเอกสารให้แก่กรรมการตัดสินการแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขัน *เท่านั้น*
 ดาวน์โหลดเอกสาร DOC.5 ที่นี่
วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:46 น.
แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายการแข่งขันกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ภายในวันที่ 14 พ.ย.62 (ศึกษานิเทศก์วิมลสิริ ประเทือง โทร : 094-9395449) NEW
วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:49 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 แจ้งปิดการลงทะเบียนเพื่อโอนข้อมูลผลการแข่งขันในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ก่อนเวลา 18.00 น.
วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:43 น.
           
นายกนก อยู่สิงห์
รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และรักษาราชการผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม Admin ระดับกลุ่มเครือข่ายการศึกษาในสังกัดสพป.แพร่ เขต 1 สังกัดเอกชน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ร่วมกันประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมและให้ความรู้กับ Admin ระดับเครือข่าย ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันที่ 8 ต.ค.62 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 คลิ๊กเพื่อดูข่าวเพิ่มเติม http://gg.gg/ffjdp
วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 10:58 น.
1. ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 086-4210387, 089 951 8639, 097 924 2710,ศน.วิมลสิริ 094-9395449)
2. ผู้ประสานงานระบบการแข่งขัน admin (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ โทร.086-4210388)
3. ผู้ประสาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแพร่ ศน.ภณิดา(090-3183197) ศน.กรัณฑ์(089-7019109) ศน.กัลย์ณภัส(089-9511908)
4. ผู้ประสาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนวัดเมธังกราวาศน.กัญญณัฐ(084-3786461) ศน.สรวิชญ์(090-9392017)
5. ผู้ประสาน ณ จุดแข่งขันองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ศน.บุษยมาศ(093-1367301) ศน.วัชรพงษ์(098-7706560)
วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 10:33 น.
แผนผังบริเวณ สพป.แพร่ เขต 1 และโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 113
จำนวนทีม 756
จำนวนนักเรียน 1,583
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,140
จำนวนกรรมการ 753
ครู+นักเรียน 2,723
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,476
ประกาศผลแล้ว 185/250 (74.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 7
เมื่อวาน 49
สัปดาห์นี้ 325
สัปดาห์ที่แล้ว 389
เดือนนี้ 437
เดือนที่แล้ว 905
ปีนี้ 3,818
ทั้งหมด 154,555