แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 41 28 68.29% 9 21.95% 1 2.44% 3 7.32% 41
2 โรงเรียนปากจอกวิทยา 35 25 71.43% 2 5.71% 3 8.57% 5 14.29% 35
3 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 39 23 58.97% 13 33.33% 3 7.69% 0 0% 39
4 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 37 23 62.16% 6 16.22% 4 10.81% 4 10.81% 37
5 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 33 22 66.67% 5 15.15% 5 15.15% 1 3.03% 33
6 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 33 19 61.29% 9 29.03% 3 9.68% 0 0% 31
7 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 29 16 55.17% 8 27.59% 2 6.9% 3 10.34% 29
8 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 29 15 53.57% 9 32.14% 3 10.71% 1 3.57% 28
9 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 17 15 88.24% 2 11.76% 0 0% 0 0% 17
10 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 42 14 34.15% 16 39.02% 5 12.2% 6 14.63% 41
11 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 26 14 53.85% 6 23.08% 3 11.54% 3 11.54% 26
12 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 23 13 56.52% 7 30.43% 1 4.35% 2 8.7% 23
13 โรงเรียนบ้านสลก 21 13 61.9% 6 28.57% 2 9.52% 0 0% 21
14 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 20 13 68.42% 5 26.32% 0 0% 1 5.26% 19
15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 15 12 80% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
16 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 24 11 47.83% 9 39.13% 3 13.04% 0 0% 23
17 โรงเรียนบ้านวังเลียง 25 11 44% 7 28% 3 12% 4 16% 25
18 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 18 11 61.11% 1 5.56% 3 16.67% 3 16.67% 18
19 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 20 10 50% 7 35% 2 10% 1 5% 20
20 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 17 10 62.5% 6 37.5% 0 0% 0 0% 16
21 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 16 10 62.5% 6 37.5% 0 0% 0 0% 16
22 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 22 10 50% 5 25% 3 15% 2 10% 20
23 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 19 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
24 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 16 10 62.5% 1 6.25% 3 18.75% 2 12.5% 16
25 โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 20 9 47.37% 5 26.32% 4 21.05% 1 5.26% 19
26 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านนาพูน 22 8 40% 7 35% 4 20% 1 5% 20
28 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 18 8 44.44% 7 38.89% 2 11.11% 1 5.56% 18
29 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 18 8 44.44% 5 27.78% 4 22.22% 1 5.56% 18
30 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 18 8 47.06% 4 23.53% 4 23.53% 1 5.88% 17
31 โรงเรียนบ้านแม่แปง 16 8 50% 3 18.75% 4 25% 1 6.25% 16
32 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
33 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
34 โรงเรียนเทพนารี 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
35 โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
36 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 19 6 31.58% 9 47.37% 3 15.79% 1 5.26% 19
37 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 13 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
38 โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
39 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 13 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
40 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 14 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนวัดสร่างโศก 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
43 โรงเรียนระเบียบพิทยา 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) 8 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 13 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
46 โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 13 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
49 โรงเรียนบ้านปงหัวหาด 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านแป้น 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
53 โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านน้ำแรม 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
56 โรงเรียนบ้านวังกวาง 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
57 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านบ่อ 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
59 โรงเรียนบ้านวังชิ้น 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านหัวดง 7 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
61 โรงเรียนวัดพระหลวง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
62 โรงเรียนบ้านแม่สิน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านแหลง 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 7 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 9 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนบ้านปางไฮ 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
69 โรงเรียนวัดตอนิมิตร 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนบ้านวังลึก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตราษฎร์บำรุง) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านสองแคว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
76 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 8 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 4 50% 8
81 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 10 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
82 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
84 โรงเรียนวัดโชคเกษม 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านผาสุก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านแม่แฮด 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
89 โรงเรียนบ้านปางเคาะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนเด่นทัพชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านเวียงทอง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
94 โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านแม่ขมิง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387) 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
98 โรงเรียนบ้านวังวน 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
102 โรงเรียนบ้านค้างใจ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
103 โรงเรียนบ้านปางมะโอ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
106 โรงเรียนบ้านสบสาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
107 โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
108 โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสานิตย์ โลหะ โทรศัพท์ 0979236516, นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา โทรศัพท์ 0818817732, นางสาวกัลยา สุรีย์ โทรศัพท์ 0922469293, นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ โทรศัพท์ 0842235046Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]