งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ กลุ่มโรงเรียนดำเนินการแข่งขัน ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562
   ♦ กลุ่มโรงเรียนโอนข้อมูลผลการแข่งขันไประดับเขตพื้นที่ 26 สิงหาคม - 10 กันยายน 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 10 - 13 กันยายน 2562
   ♦ เปิดให้เพิ่มรูปและพิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  15 - 19 กันยายน 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 20 - 21 ก.ย. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562
แผนผัง ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คลิกที่รูปเพื่อขยาย

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 11:42 น.
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวข้อการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 นักเรียนที่มีความบกพร่องทุกประเภท
1. ธรรมชาติแสนสวย
2. โรงเรียนของเรา
3. เศรษฐกิจพอเพียง
4. ประเพรีลอยกระทง
5. สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่
6. สวนสัตว์ในฝัน


หัวข้อการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ม.1-6 นักเรียนที่มีความบกพร่องทุกประเภท
1. ธรรมชาติแสนสวย
2. เทคโนโลยีเพื่ออนาคต
3. เศรษฐกิจพอเพียง
4. ประเพณีไทย
5. สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่
6. Thailand 4.0 

โดยกรรมการจะจับสลากเลือกหัวข้อ 1 หัวข้อเพื่อใช้ในการแข่งขัน
วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13:28 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ระดับประถมศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------

ระดับมัธยมศึกษา

----------------------


ห้องคอมพิวเตอร์ 2วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10:36 น.
แจ้งหัวข้อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปฐมวัย
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
-สัตว์โลกน่ารัก
-ชุมชนของเรา
-การละเล่นของไทย

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
-คมนาคม
-ธรรมชาติแสนสวย
       -ชุมชนของเรา
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 15:55 น.
กำหนดส่งรูปเล่ม/เอกสารประกอบการแข่งขันโครงงานต่างๆ
ให้ทีมแข่งขัน ส่งรูปเล่ม/เอกสารต่างๆ ได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.แพร่ เขต 2 อ.ลอง
ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562
วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 16:27 น.
สพป. แพร่ เขต 2 ได้ยึดวิธีการเปลี่ยนตัวในวันแข่งขัน โดยอิงจากเกณฑ์การแข่งขันในระดับชาติ ดังนี้
1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรม เมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียน ต้องมีเอกสาร DOC.5 และหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันโดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต ยื่นต่อคณะกรรมการตัดสิน ณ จุดแข่งขัน (วันรายงานตัว) 
2. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
3. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
1) ทีม 2 - 3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
2) ทีม 4 - 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
3) ทีม 7 - 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
4) ทีม 11 - 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
5) ทีม 20 คน ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ -สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ (DOC.5)
- ใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่มชื่อ ในวันแข่งขัน 20-21 กันยายน 2562
- เอกสาร DOC.5 จำนวน 1 ฉบับ/1กิจกรรม
- ใช้หนังสือราชการจากโรงเรียนแนบเป็นหลักฐานประกอบ 
- ยื่นเอกสารให้แก่กรรมการตัดสินการแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขัน *เท่านั้น*
 
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 19:32 น.
วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2562 เวลา 12:15 น.
วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน 2562 เวลา 12:09 น.
ลำดับการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
1. กลุ่มผาเวียง
2. กลุ่มไตรบูรพา
3. กลุ่มฝั่งนที
4. กลุ่มหัวฝาย น้ำชำ
5. กลุ่มโรงเรียนเอกชน
6. กลุ่มทุ่งทอง
7. กลุ่มวังชิ้น
8. กลุ่มนาพูน
9. กลุ่มเด่นชัยพนา
10. กลุ่มประตูล้านนา
11. กลุ่มเวียงด้งนคร
12. กลุ่มปิ่นทอง
13. กลุ่มจตุรมิตร
14. กลุ่มอุดรพัฒนา
15. กลุ่มสูงเม่น
16. กลุ่มห้วยอ้อ
17. กลุ่มแม่พุง
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 20:31 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 129
จำนวนทีม 1,197
จำนวนนักเรียน 2,296
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,761
จำนวนกรรมการ 617
ครู+นักเรียน 4,057
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,674
ประกาศผลแล้ว 192/270 (71.11%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 9
เมื่อวาน 23
สัปดาห์นี้ 106
สัปดาห์ที่แล้ว 152
เดือนนี้ 32
เดือนที่แล้ว 684
ปีนี้ 716
ทั้งหมด 168,701