งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
 
 

แผนผังสถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562
 1. ร้านแมลงปอสมาร์ทฟาร์ม
 2. โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
 3. โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล" สนามฟุตบอล
 4. โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
 5. โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
 6. โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
 7. โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
 8. โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน)
 9. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) โรงอาหาร
ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ กลุ่มโรงเรียนจัดการแข่งขันฯ 7 ส.ค.-9 ก.ย.2562
   ♦ กลุ่มโรงเรียนโอนข้อมูลสู่ระดับเขตพื้นที่ ภายใน 9 ก.ย. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  9 ก.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 13 - 23 ก.ย. 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  23 - 27ก.ย. 2562
   ♦ ประชุมคณะกรรมการตัดสิน ห้องประชุมภูนาง 19-20 ก.ย.2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน หลังจบการแข่งขัน
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 12 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. ธรรมชาติแสนสวย
2. โรงเรียนของฉัน
2. ชุมชนน่าอยู่
*** มีสัมภาษณ์เจ้าของชิ้นงาน พูด/เล่า/อธิบายเกี่ยวกับชิ้นงานด้วย ***
 
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. ธรรมชาติแสนสวย
2. ชุมชนน่าอยู่
3. ประเพณีของเรา
*** มีสัมภาษณ์เจ้าของชิ้นงาน พูด/เล่า/อธิบายเกี่ยวกับชิ้นงานด้วย ***
 
คอมพิวเตอร์
*** ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ***
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
 -  ให้ทีมที่เข้าแข่งขันจัดส่งเอกสารรายงาน VTR มาที่ สพป.พะเยา เขต 2
 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
 - หัวข้อเรื่องจะแจ้งในวันแข่งขัน
 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1 - ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4 - ป.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 - ม.3
 - หัวข้อเรื่องจะมีการจับฉลากในวันที่ทำการแข่งขัน
1. การยกย่อง เชิดชูเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
2. จังหวัดพะเยา
 
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
##  หัวข้อเรื่องจะมีการจับฉลากในวันที่ทำการแข่งขัน ##
##  รูปภาพ ตัวละคร ทางคณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ ##
## แจ้งหัวข้อในวันแข่งขัน ##
 
 
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง ป.1-ป.6,ม.1-ม.3
1. หัวข้อการจัดการแข่งขัน
 • โรงเรียนของฉัน
 • ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 • ไทยแลนด์ 4.0
 • ประเพณีไทย
 • เที่ยวเมืองพะเยา
2. เอกสาร ความเรียบร้อยของเด็กพิเศษให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายการในเกณฑ์การแข่ง
 
ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6,ม.1-ม.3
กำหนดให้ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาใช้ในการแข่งขันเอง    ดังรายการต่อไปนี้
1) กระดาษ, เบี้ย,แป้นวางเบี้ย
2) นาฬิกาจับเวลา หรือดาวน์โหลด App Store ในมือถือ ชื่อ App Scrabble Clock
3) อุปกรณ์ทุกชิ้นที่โรงเรียนนำมาโปรดระบุชื่อโรงเรียน
 
การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3
## ให้ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอการแปรรูปอาหารต่อคณะกรรมการ โรงเรียนละ 5 นาที ##
 
ศิลปะ - ดนตรี
 ## เพลงที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นเพลงลูกทุ่งเท่านั้น ##
 
 
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
อุปกรณ์ที่ทางผู้เข้าแข่งขันกรุณาเตรียมมาด้วยมีดังนี้
1. บีกเกอร์ ขนาด 100 ml จำนวน 5 ใบ   
2. บีกเกอร์ ขนาด 250 ml จำนวน 5 ใบ 
3. หลอดฉีดยา ขนาด 35 cc จำนวน 5 อัน
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
แข่งขันโดยใช้กติกาของส่วนกลางตามเวปไซต์ของเขตพื้นที่การศึกษา(สพป.พะเยา เขต 2)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมโต๊ะมาเอง
 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1. หัวข้อ Impromtu Speech ป.1 - ป.3​
 • My name is ................................ .
 • I love my school because ..........................
 • I love my mom and dad because ......................
 • These are my free time/hobbies.
 • I like to eat .....................
2. หัวข้อ Impromptu Speech ป.4 - ป.6
 • All about me.
 • My warmest family.
 • My beloved school.
 • My free time activities.
 • How to save the earth.
หมายเหตุ (ทั้ง 2 ช่วงชั้น)
 1. ​มีการใช้ไมโครโฟน
 2. หากมีการร้องเพลงระหว่างการพูด กรรมการจะกด pause เวลาไว้ก่อน
3. หัวข้อ Impromtu Speech ม.1 - ม.3
 1. ​​Myself
 2. My future careers.
 3. Science & Technology
หมายเหตุ
 1. การจับฉลาก เลือกหัวข้อได้ 2 ครั้ง
 2. เวลาในการพูด 4-5 นาที
 3. ตอบคำถาม 1-2 คำถามจาก native speaker และ Thai teacher
 4. การรายงานตัว มาช้าได้ไม่เกิน 30 นาที
4. Story telling ป.4-ป.6
นักเรียนที่เข้าแข่งขันต้อง ส่งนิทานโรงเรียนละ 5 ชุด พร้อมพิมพ์ชื่อโรงเรียนติดกับชื่อเรื่อง
5. Crossword (ประถม/มัธยม)
 • โรงเรียนที่เข้าแข่งขันต้องนำแผงกระดาษครอสเวิร์ด พร้อมเบี้ย มาเอง
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องติดตั้ง Application นาฬิกาจับเวลา (22 นาที) ดาวน์โหลดได้ที่ A-math clock
วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 11:10 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 144
จำนวนทีม 1,391
จำนวนนักเรียน 2,788
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,081
จำนวนกรรมการ 957
ครู+นักเรียน 4,869
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,826
ประกาศผลแล้ว 193/271 (71.22%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 4
เมื่อวาน 32
สัปดาห์นี้ 244
สัปดาห์ที่แล้ว 641
เดือนนี้ 200
เดือนที่แล้ว 1,539
ปีนี้ 9,810
ทั้งหมด 183,984