งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 7 - 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อาคารสีเขียว ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 8 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อาคารสีเขียว ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 8 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง โฮมเธียรเตอร์ 8 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง โฮมเธียรเตอร์ 8 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง โฮมเธียรเตอร์ 8 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 8 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.6/6 8 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อาคารสีเขียว ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 8 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อาคารสีเขียว ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 8 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 8 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 8 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 8 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]