งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 7 - 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) หลวงพ่อห้อม 3 ตึกเขียว ชั้น 1 ห้อง พักครู ป.1 7 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) หลวงพ่อห้อม 3 ตึกเขียว ชั้น 1 ห้อง พักครู ป.1 7 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) หลวงพ่อห้อม 3 ตึกเขียว ชั้น 1 ห้อง พักครู ป.1 7 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) สุขวโรทัย ชั้น 3 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 7 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) สุขวโรทัย ชั้น 3 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 7 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ห้อง พระราชพฤฒาจารย์ 9 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ห้อง พระราชพฤฒาจารย์ 9 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) ห้องประชุมป้อมเพชร ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 7 ก.ย. 2562 09.00-10.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) สุขวโรทัย ชั้น 2 ห้อง ประชุมอนุบาล 7 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) สุขวโรทัย ชั้น 2 ห้อง ประชุมอนุบาล 7 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) สุขวโรทัย ชั้น 2 ห้อง ประชุมอนุบาล 7 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) สุขวโรทัย ชั้น 3 ห้อง ดนตรี นาฎศิลป์ 7 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) หลวงพ่อห้อม 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 7 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) หลวงพ่อห้อม 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 8 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง พระราชพฤฒาจารย์ 11 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง พระราชพฤฒาจารย์ 11 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]