งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด ห้องประชุมสหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด ห้องประชุมสหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคารเรียนไม้ พรหมเทวา ห้องเด็กพิเศษ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
-
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อาคารศูนย์เด็กเล็ก 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
-
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคารอนุบาล 014 ห้องอนุบาล 2 อนุบาล 3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคารอนุบาล 014 ห้องอนุบาล 2 อนุบาล 3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคารเรียนไม้ พรหมเทวา ห้องดนตรี 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคารเรียนไม้ พรหมเทวา ห้อง ป.1-ป.2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ บริเวณสนามตะกร้อ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
-
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ บริเวณสนามบาสเก็ตบอล 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
-
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคาร สปช.105/29 บริเวณใต้ถุนอาคาร 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคาร สปช.105/29 บริเวณใต้ถุนอาคาร 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]