งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ห้องประชุมบัวบาน 205 15 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ห้องประชุมบัวบาน 205 15 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อาคารอเนกประสงค์หลังเกา 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ (ติดโรงพยาบาลสวรรคโลก) 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ (ติดโรงพยาบาลสวรรคโลก) 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อาคารอเนกประสงค์หลังเกา 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อาคารอเนกประสงค์หลังเกา 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
8 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321-324 15 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
9 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321-324 15 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
10 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-314 15 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
11 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-314 15 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
12 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) เวทีลานกิจกรรมอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
13 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
-
-
14 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
15 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]