งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อาคารปฐมวัย ห้องอนุบาล 2/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อาคารปฐมวัย ห้องอนุบาล 3/5 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อาคารปฐมวัย ห้องอนุบาล 3/5 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนคร ห้องประชุมนครเดิฐ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร ห้องประชุมนครเดิฐ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ห้องสมุด 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ห้องภาษาต่างประเทศ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ห้องภาษาต่างประเทศ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อาคาร 4 ห้อง ป.6/4 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อาคาร 4 ห้อง ป.6/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อาคาร 4 (ชั้นล่าง) ห้อง ป.3/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง อำเภอศรีนคร ห้องประชุม 1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง อำเภอศรีนคร ห้องประชุม 1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]