งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.1/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.1/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.1/3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.5/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.4/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.4/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.3/3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.5/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) หอประชุมหน้าโรงเรียน 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) หอประชุมหน้าโรงเรียน 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) หอประชุมหน้าโรงเรียน(บนเวที) 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.6/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) โรงอาหารหลังเก่า 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้องอนุบาล 3/1, อนุบาล 2,วิชาการอนุบาล 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้องอนุบาล 3/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]