แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 52 36 76.6% 7 14.89% 2 4.26% 2 4.26% 47
2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 40 32 80% 2 5% 2 5% 4 10% 40
3 โรงเรียนอนุบาลตาก 35 29 82.86% 5 14.29% 1 2.86% 0 0% 35
4 โรงเรียนบ้านมูเซอ 37 27 75% 5 13.89% 1 2.78% 3 8.33% 36
5 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 37 24 64.86% 11 29.73% 0 0% 2 5.41% 37
6 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 23 20 86.96% 3 13.04% 0 0% 0 0% 23
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 23 18 78.26% 4 17.39% 0 0% 1 4.35% 23
8 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 21 17 80.95% 2 9.52% 1 4.76% 1 4.76% 21
9 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 19 17 89.47% 1 5.26% 1 5.26% 0 0% 19
10 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 18 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
11 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 23 14 60.87% 7 30.43% 2 8.7% 0 0% 23
12 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 25 14 58.33% 7 29.17% 1 4.17% 2 8.33% 24
13 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 17 13 76.47% 1 5.88% 1 5.88% 2 11.76% 17
14 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 17 12 70.59% 5 29.41% 0 0% 0 0% 17
15 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 24 11 52.38% 5 23.81% 3 14.29% 2 9.52% 21
16 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 16 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 20 10 52.63% 8 42.11% 1 5.26% 0 0% 19
18 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 21 10 47.62% 5 23.81% 3 14.29% 3 14.29% 21
19 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 15 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
20 โรงเรียนบ้านนาตาโพ 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
21 โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 17 9 52.94% 6 35.29% 2 11.76% 0 0% 17
22 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
23 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
24 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 18 8 47.06% 7 41.18% 1 5.88% 1 5.88% 17
25 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
26 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
27 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
28 โรงเรียนบ้านวังโพ 14 7 50% 7 50% 0 0% 0 0% 14
29 โรงเรียนสว่างวิทยา 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
30 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
31 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 10 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
32 โรงเรียนบ้านดงลาน 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
34 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
35 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
36 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
38 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
40 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 11 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
41 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
42 โรงเรียนตากกวง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
43 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 14 4 33.33% 5 41.67% 3 25% 0 0% 12
45 โรงเรียนบ้านยางโองนอก 10 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
48 โรงเรียนบ้านลานสาง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
51 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 11 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 4 36.36% 11
55 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านปากวัง 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านวังตำลึง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
69 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
70 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
73 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านสามเงา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านอูมวาบ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านโสมง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนศรีวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านลานเต็ง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านวังประจบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
84 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
85 โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
86 โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านประดาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนวัดสามเงา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านฉลอม 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านคลองสัก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านท่าเล่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่ม ICT, กลุ่มนิเทศ, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]