งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน
คลิกเลือกสังกัดกลุ่มเครือข่าย :: สำหรับพิมพ์เกรียติบัตรระดับกลุ่ม

     

     

     

     

     
หมายเหตุ :: ระบบกลุ่มหลังจากโอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่แล้ว การเปลี่ยนแปลงแก้ไข จะไม่มีผลการเปลี่ยนแปลงในระดับเขตพื้นที่
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลกลุ่มโรงเรียนสู่ระดับเขตพื้นที่ 1-13 ก.ย. 2562
   ♦ ปิดระบบโอนข้อมูล 13 ก.ย. 2562  เวลา 16.30 น.
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  14 ก.ย. 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 25-27 ก.ย. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย             ติดต่อ ศน.กรุณา พยัคฆชนม์           เบอร์โทร 084-4900985
กลุ่มวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)  ติดต่อ ศน.เชาวลิต  ไชยธงรัตน์       เบอร์โทร 083-9571899
กลุ่มสังคมศึกษา                    ติดต่อ ศน.สุรศักดิ์ เอี่ยมทุเรียน        เบอร์โทร 089-8512439
                                         ติดต่อ ศน.รัตติยา  วงศ์หิรัญตระกูล   เบอร์โทร 087-2020203
ภาษาไทย                            ติดต่อ ศน.พัทยา  ชมถนอม            เบอร์โทร 089-4371524
คณิตศาสตร์                          ติดต่อ ศน.ชูใจ  ทรงเมฆ                เบอร์โทร 089-8567407
สาระนาฎศิลป์                        ติดต่อ ศน.กรุณา พยัคฆชนม์           เบอร์โทร 084-4900985
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบ        ติดต่อ ศน.เชาวลิต  ไชยธงรัตน์       เบอร์โทร 083-9571899
สุขศึกษาและพลศึกษา             ติดต่อ ศน.มุกดา  ยุพาเมืองปัก        เบอร์โทร 086-2124178
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               ติดต่อ ศน.มุกดา  ยุพาเมืองปัก        เบอร์โทร 086-2124178
คอมพิวเตอร์                          ติดต่อ ศน.พรทิพย์ เฉียบแหลม        เบอร์โทร 064-4404395
การงานอาชีพ                        ติดต่อ ศน.พัชญภณ  สารสา            เบอร์โทร 081-0373824
ภาษาต่างประเทศ                   ติดต่อ ศน.พรทิพย์  เฉียบแหลม       เบอร์โทร 064-4404395
สาระทัศนศิลป์                       ติดต่อ ศน.รำเพย  อุดมวงษ์             เบอร์โทร 084-0496365
สาระดนตรี                            ติดต่อ ศน.กรุณา  พยัคฆชนม์           เบอร์โทร 084-4900985
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)       ติดต่อ ศน.รำเพย  อุดมวงษ์             เบอร์โทร 084-0496365
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 22:03 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 122
จำนวนทีม 964
จำนวนนักเรียน 2,153
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,450
จำนวนกรรมการ 1,118
ครู+นักเรียน 3,603
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,721
ประกาศผลแล้ว 216/268 (80.60%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 53
สัปดาห์นี้ 127
สัปดาห์ที่แล้ว 249
เดือนนี้ 104
เดือนที่แล้ว 587
ปีนี้ 691
ทั้งหมด 121,139