สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ตากสินราชานุสรณ์ 19 8 5 32
2 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 14 10 6 30
3 อนุบาลตาก 14 8 5 27
4 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 12 1 4 17
5 บ้านมูเซอ 9 6 4 19
6 บ้านตากประถมวิทยา 8 5 7 20
7 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 8 1 4 13
8 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 6 5 6 17
9 บ้านป่ายางตะวันตก 6 5 5 16
10 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 6 4 1 11
11 บ้านหนองนกปีกกา 6 3 1 10
12 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 5 8 2 15
13 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 5 4 3 12
14 หินลาดนาไฮวิทยาคม 5 1 3 9
15 บ้านตลุกกลางทุ่ง 4 6 2 12
16 บ้านโป่งแดง 4 5 3 12
17 ราชประชานุเคราะห์ 55 4 3 2 9
18 บ้านดงลาน 4 2 1 7
19 หมู่บ้านตัวอย่าง 4 1 1 6
20 บ้านชะลาดระฆัง 3 3 2 8
21 บ้านวังโพ 3 2 4 9
22 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 3 1 1 5
23 พลูหลวงวิทยา 3 1 1 5
24 บ้านหนองร่ม 3 0 2 5
25 บ้านวังน้ำเย็น 3 0 0 3
26 หนองเสือพิทยาคม 2 5 1 8
27 เขื่อนภูมิพล 2 4 2 8
28 บ้านน้ำดิบ 2 4 1 7
29 บ้านใหม่สามัคคี 2 3 3 8
30 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 2 3 2 7
31 บ้านห้วยพลู 2 2 6 10
32 ชูวิชาราษฎร์ 2 2 0 4
33 สว่างวิทยา 2 1 1 4
34 บ้านท่าไม้แดง 2 1 1 4
35 อนุบาลรอดบำรุง 2 1 1 4
36 บ้านเนินมะลื่น 2 1 0 3
37 บ้านปากวัง 2 1 0 3
38 น้ำดิบพิทยาคม 2 0 1 3
39 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 2 0 0 2
40 ชุมชนวัดสันป่าลาน 2 0 0 2
41 บ้านลานเต็ง 2 0 0 2
42 บ้านนาตาโพ 1 3 4 8
43 บ้านห้วยแม่บอน 1 3 1 5
44 ผาผึ้งวิทยาคม 1 2 0 3
45 บ้านห้วยเหลือง 1 1 1 3
46 บ้านศรีคีรีรักษ์ 1 1 1 3
47 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 1 1 3
48 บ้านตะเคียนด้วน 1 1 0 2
49 ศรีวิทยา 1 1 0 2
50 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 1 0 2 3
51 บ้านเกาะอ้ายด้วน 1 0 2 3
52 บ้านหนองเชียงคา 1 0 1 2
53 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1 0 1 2
54 บ้านยางโองนอก 1 0 1 2
55 บ้านสะแกเครือ 1 0 1 2
56 บ้านนาโบสถ์ 1 0 0 1
57 บ้านป่ายางใต้ 1 0 0 1
58 บ้านโสมง 1 0 0 1
59 อนุบาลเพ็ชระ 1 0 0 1
60 ชุมชนบ้านวังหิน 1 0 0 1
61 บ้านคลองไม้แดง 1 0 0 1
62 บ้านตลุกป่าตาล 1 0 0 1
63 บ้านวังม่วง 1 0 0 1
64 วังหวายวิทยาคม 0 4 1 5
65 ธรรมราชานุสรณ์ 0 4 0 4
66 ยางโองน้ำวิทยาคม 0 3 1 4
67 อนุบาลบ้านท่าปุย 0 3 0 3
68 ตากกวง 0 2 1 3
69 บ้านหนองปลาไหล 0 2 0 2
70 บ้านลานห้วยเดื่อ 0 2 0 2
71 บ้านคลองห้วยทราย 0 1 3 4
72 บ้านน้ำด้วน 0 1 3 4
73 บ้านลานสาง 0 1 2 3
74 ดงซ่อมพิทยาคม 0 1 2 3
75 อนุบาลวังเจ้า 0 1 1 2
76 บ้านหนองบัวเหนือ 0 1 1 2
77 บ้านวังตำลึง 0 1 1 2
78 ชุมชนบ้านไม้งาม 0 1 0 1
79 บ้านสันป่าป๋วย 0 1 0 1
80 ชุมชนบ้านแม่ยะ 0 1 0 1
81 บ้านอูมวาบ 0 1 0 1
82 บ้านประดาง 0 1 0 1
83 วัดสามเงา 0 1 0 1
84 บ้านโพรงตะเข้ 0 0 1 1
85 บ้านวังประจบ 0 0 1 1
86 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 0 0 1 1
87 บ้านแม่พะยวบ 0 0 1 1
88 บ้านดงยาง 0 0 1 1
89 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 1 1
90 บ้านวังไม้ส้าน 0 0 0 0
91 บ้านท่าไผ่ 0 0 0 0
92 บ้านท่าตะคร้อ 0 0 0 0
93 บ้านสามเงา 0 0 0 0
94 บ้านใหม่เสรีธรรม 0 0 0 0
95 บ้านหนองกระโห้ 0 0 0 0
96 บ้านหนองแขม 0 0 0 0
97 วัดปากห้วยไม้งาม 0 0 0 0
98 บ้านฉลอม 0 0 0 0
99 บ้านทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0
100 บ้านคลองสัก 0 0 0 0
101 บ้านท่าเล่ 0 0 0 0
102 วัดพระธาตุน้อย 0 0 0 0
รวม 215 167 132 514

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่ม ICT, กลุ่มนิเทศ, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]