งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่ตาว ห้อง ป.1/1 4 ต.ค. 2562 09.00-11.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ตาว ห้อง ป.1/2 4 ต.ค. 2562 09.00-11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ตาว ห้อง ป.2 4 ต.ค. 2562 09.00-11.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ตาว Dome 4 ต.ค. 2562 09.00
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ตาว Dome 4 ต.ค. 2562 09.00
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ตาว Dome 4 ต.ค. 2562 09.00
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ตาว Dome 4 ต.ค. 2562 09.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ตาว ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2562 09.00-11.30
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ตาว ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2562 09.00-11.30
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่ตาว ห้อง ม.1/1 4 ต.ค. 2562 09.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ตาว ห้อง ม.1/2 4 ต.ค. 2562 09.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ตาว ห้อง ม.2/1 4 ต.ค. 2562 09.00
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ตาว ห้อง ม.3/1 4 ต.ค. 2562 09.00
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ตาว ห้อง ม.3/2 4 ต.ค. 2562 09.00
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ตาว ห้อง อนุบาล 4 ต.ค. 2562 09.00
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ตาว ห้อง อนุบาล 4 ต.ค. 2562 09.00
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่ตาว ห้อง ป.4 4 ต.ค. 2562 09.00
-
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ตาว ห้อง ป.5 4 ต.ค. 2562 09.00
-
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ตาว ห้อง ป.6 4 ต.ค. 2562 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ทิฆัมพร 091-8585476 พรรณภัทร 086-9041987
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]