สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์   818863736
2 โรงเรียนวัดหนองยาง นางกิรณา บุญวรนุช   642752181
3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ   817408165
4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ นายธีรยุทธ ภูเขา   848014099

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]