สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 17.6758301,100.1491988
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 17.6095931,100.1113614
3 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 17.6001307,100.0542486
4 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 17.646818,100.1294819
5 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 17.6390952,100.0810293
6 โรงเรียนสวนหลวง (สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) 17.6108276,100.0996864
7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 17.6169839,100.0965468
8 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 17.6019771,100.0907908
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) 17.5922738,99.9970118

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายโสภณ สีหะอำไพ โทร 0817078766 หรือ นายชณดล พูสาย โทร 0902475601
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]