งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ก.ย. 2562 09.00 - 16.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ก.ย. 2562 09.00 - 16.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ก.ย. 2562 09.00 - 16.30
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา หอประชุม(อาคารเอนกประสงค์) ห้อง หอประชุม(อาคารเอนกประสงค์) 14 ก.ย. 2562 09.00 - 16.30
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา หอประชุม(อาคารเอนกประสงค์) ห้อง หอประชุม(อาคารเอนกประสงค์) 14 ก.ย. 2562 09.00 - 16.30
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
-
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 14 ก.ย. 2562 09.00 - 15.00
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อาคารมัธยม ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 14 ก.ย. 2562 09.00 - 15.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อาคารกรรณิการ์ ห้อง ห้องสมุด 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อาคารกรรณิการ์ ห้อง ห้องสมุด 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายโสภณ สีหะอำไพ โทร 0817078766 หรือ นายชณดล พูสาย โทร 0902475601
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]