ดาวน์โหลดเอกสาร
****หนังสือรับรองความพิการของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69    ไฟล์ word   ไฟล์ pdf
 
1.SS-001-แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน  ไฟล์ word ไฟล์ pdf
2.SS-002-แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน ไฟล์ word ไฟล์ pdf   
3.SS-003-แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน   ไฟล์ word ไฟล์ pdf  
4.SS-004-แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้ฝึกสอน  ไฟล์ word ไฟล์ pdf    
5.SS-005-แบบหนังสือเพิ่มข้อมูลผู้ฝึกสอน   ไฟล์ word ไฟล์ pdf  
6.SS-006-แบบหนังสือขอเพิ่มนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน   ไฟล์ word ไฟล์ pdf 
7.คู่มือการใช้งานระบบการแข่งขัน   ไฟล์ pdf 
8.คู่มือ การแก้ไขชื่อของนักเรียน และครูผู้สอน   ไฟล์ pdf 
9.คู่มือ การเปลี่ยนตัวของนักเรียน และครูผู้สอน   ไฟล์ pdf 
10.คู่มือ การเพิ่มรูปในบัตรประจำตัวของนักเรียน และครูผู้สอน   ไฟล์ pdf 
วันอังคาร ที่ 08 ตุลาคม 2562 เวลา 18:56 น.