งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร1 ชั้น ชั้น1 ห้อง 115 19 ก.ย. 2562 9.00น. เป็นต้นไป
-
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร1 ชั้น ชั้น1 ห้อง 115 19 ก.ย. 2562 9.00น. เป็นต้นไป
-
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร1 ชั้น ชั้น1 ห้อง 116 19 ก.ย. 2562 9.00น. เป็นต้นไป
-
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร1 ชั้น ชั้น1 ห้อง 116 19 ก.ย. 2562 9.00น. เป็นต้นไป
-
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น ชั้น1 ห้อง ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน 19 ก.ย. 2562 9.00น. เป็นต้นไป
-
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น ชั้น1 ห้อง ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน 19 ก.ย. 2562 9.00น. เป็นต้นไป
-
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ศาลา 96ปี 19 ก.ย. 2562 9.00น. เป็นต้นไป
-
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ศาลา 96ปี 19 ก.ย. 2562 9.00น. เป็นต้นไป
-
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร1 ชั้น ชั้น1 ห้อง 113 19 ก.ย. 2562 9.00น. เป็นต้นไป
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร1 ชั้น ชั้น1 ห้อง 114 19 ก.ย. 2562 9.00น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]