แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 133 110 85.94% 9 7.03% 6 4.69% 3 2.34% 128
2 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 114 82 72.57% 18 15.93% 11 9.73% 2 1.77% 113
3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 111 77 71.3% 23 21.3% 7 6.48% 1 0.93% 108
4 โรงเรียนขาณุวิทยา 101 73 73% 21 21% 5 5% 1 1% 100
5 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 103 72 69.9% 17 16.5% 8 7.77% 6 5.83% 103
6 โรงเรียนวัชรวิทยา 86 69 80.23% 10 11.63% 6 6.98% 1 1.16% 86
7 โรงเรียนคลองลานวิทยา 104 62 62% 19 19% 13 13% 6 6% 100
8 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 92 52 56.52% 17 18.48% 15 16.3% 8 8.7% 92
9 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 89 51 62.2% 17 20.73% 13 15.85% 1 1.22% 82
10 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 79 42 53.85% 20 25.64% 10 12.82% 6 7.69% 78
11 โรงเรียนระหานวิทยา 71 42 62.69% 15 22.39% 2 2.99% 8 11.94% 67
12 โรงเรียนพิไกรวิทยา 71 40 57.97% 17 24.64% 10 14.49% 2 2.9% 69
13 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 82 39 47.56% 24 29.27% 12 14.63% 7 8.54% 82
14 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 74 37 51.39% 23 31.94% 8 11.11% 4 5.56% 72
15 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 66 36 56.25% 11 17.19% 12 18.75% 5 7.81% 64
16 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 71 35 52.24% 13 19.4% 12 17.91% 7 10.45% 67
17 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 72 33 45.83% 16 22.22% 15 20.83% 8 11.11% 72
18 โรงเรียนสักงามวิทยา 53 32 60.38% 12 22.64% 4 7.55% 5 9.43% 53
19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 50 31 64.58% 9 18.75% 4 8.33% 4 8.33% 48
20 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 49 26 53.06% 12 24.49% 5 10.2% 6 12.24% 49
21 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 68 25 38.46% 17 26.15% 17 26.15% 6 9.23% 65
22 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 46 24 52.17% 10 21.74% 9 19.57% 3 6.52% 46
23 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 58 23 39.66% 14 24.14% 13 22.41% 8 13.79% 58
24 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 44 23 52.27% 10 22.73% 6 13.64% 5 11.36% 44
25 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 46 20 43.48% 8 17.39% 11 23.91% 7 15.22% 46
26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 48 19 39.58% 10 20.83% 13 27.08% 6 12.5% 48
27 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 38 19 51.35% 7 18.92% 6 16.22% 5 13.51% 37
28 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 49 17 36.17% 13 27.66% 14 29.79% 3 6.38% 47
29 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 37 17 47.22% 10 27.78% 6 16.67% 3 8.33% 36
30 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 42 16 39.02% 10 24.39% 6 14.63% 9 21.95% 41
31 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 36 14 40% 5 14.29% 7 20% 9 25.71% 35
32 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 35 13 38.24% 11 32.35% 5 14.71% 5 14.71% 34
33 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 27 11 44% 5 20% 5 20% 4 16% 25
34 โรงเรียนชากังราววิทยา 37 10 27.78% 10 27.78% 10 27.78% 6 16.67% 36
35 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 18 8 47.06% 5 29.41% 3 17.65% 1 5.88% 17
36 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 18 6 33.33% 7 38.89% 3 16.67% 2 11.11% 18
37 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 12 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 3 25% 12
38 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]