งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ ลานโล่ง สนามบาส 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 105 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดหรือใต้ถุนอาคาร 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 105 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดหรือใต้ถุนอาคาร 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ อาคาร 105 ชั้น 2 ห้อง ม.3 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ อาคารประถม ชั้น 2 ห้อง ป.5,ป.6 ห้องวิทย์ 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ อาคาร 105 ชั้น 2 ห้อง ม.1 , ม.2 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ ห้อง ประชุม 5 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ - ห้อง ประชุม 5 ต.ค. 2562 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]