งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 กันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังลุง ห้องประชุม 21 ก.ย. 2562 9.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง ห้องประชุม 21 ก.ย. 2562 9.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง ห้องประชุม 20 ก.ย. 2562 9.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังลุง ห้อง ห้อง ป.4 , ป.6 21 ก.ย. 2562 9.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง ห้อง ห้อง ป.4 , ป.6 21 ก.ย. 2562 9.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 1 ชั้น 1 20 ก.ย. 2562 9.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ห้องประชุม ห้อง ม่อนจอง 21 ก.ย. 2562 9.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ห้องประชุม ห้อง ม่อนจอง 20 ก.ย. 2562 9.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคารออมสิน ห้อง ม.1 , ม.3 20 ก.ย. 2562 9.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคารอนุบาล 21 ก.ย. 2562 9.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคารอนุบาล 21 ก.ย. 2562 9.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคารอนุบาล 20 ก.ย. 2562 9.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 21 ก.ย. 2562 9.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 21 ก.ย. 2562 9.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 20 ก.ย. 2562 9.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 1 ชั้น 2 21 ก.ย. 2562 9.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 1 ชั้น 2 20 ก.ย. 2562 9.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางนฤมล จันทร์เขียว โทร.0899999151 และ นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ โทร.0885937459
ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]