สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
3 เทสโก้โลตัส สาขาแม่จัน  
4 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)  
5 โรงเรียนบ้านสันกอง  
6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)  
7 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)  
8 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  
10 โรงเรียนสันทราย(พรหมมณีวิทยา)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายกิจฤชา สุเตนันต์ 091-4699145
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]