งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ณ จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 29 -30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
-
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ห้องสมุด 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
-
3 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
-
4 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
-
5 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 2 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00
-
6 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 2 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
-
7 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 2 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
-
8 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 2 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
-
9 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 3 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
-
10 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
-
11 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 3 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
-
12 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 3 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ สุรพงษ์ สุวรรณ์ โทร 087-566-1480
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]