งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ณ จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 29 -30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 1 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 1 30 ต.ค. 2562 13.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 2 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 2 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 2 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 2 30 ต.ค. 2562 13.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 3 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 3 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 4 30 ต.ค. 2562 13.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 4 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 4 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 4 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 5 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 5 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ สุรพงษ์ สุวรรณ์ โทร 087-566-1480
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]