งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ จังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่าง วันที่ 27- 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (อาคารใหม่สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 28 ก.ย. 2562 9.00-11.00 All in one CPU: Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @3.30 GHZ 3.30 GHZ RAM: 4.00GB System Type: 64bit Operating System (windows7 Professional) โปรแกรมในเครื่อง -Microsoft Office2010 -Adobe Photoshop cc -paint
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (อาคารใหม่สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง ป.3/6 28 ก.ย. 2562 9.00-12.00
-
3 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (อาคารใหม่สีฟ้า) ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 28 ก.ย. 2562 13.00-16.00 All in one CPU: Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @3.30 GHZ 3.30 GHZ RAM: 4.00GB System Type: 64bit Operating System (windows7 Professional) โปรแกรมในเครื่อง -Microsoft Office2010 -Adobe Photoshop cc -paint
4 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (อาคารใหม่สีฟ้า) ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 28 ก.ย. 2562 13.00-16.00 All in one CPU: Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @3.20 GHZ 3.20 GHZ RAM: 4.00GB System Type: 64bit Operating System (windows7 Professional) โปรแกรมในเครื่อง -Microsoft Office2013 -Adobe Photoshop cc -paint
5 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (อาคารใหม่สีฟ้า) ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 28 ก.ย. 2562 11.00-16.00 All in one CPU: Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @3.30 GHZ 3.30 GHZ RAM: 4.00GB System Type: 64bit Operating System (windows7 Professional) โปรแกรมในเครื่อง -Microsoft Office2010 -Adobe Photoshop cc -paint
6 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (อาคารใหม่สีฟ้า) ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 28 ก.ย. 2562 9.00-12.00 All in one CPU: Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @3.20 GHZ 3.20 GHZ RAM: 4.00GB System Type: 64bit Operating System (windows7 Professional) โปรแกรมในเครื่อง -Microsoft Office 2013 -Adobe Photoshop cc -paint
7 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (อาคารใหม่สีฟ้า) ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 29 ก.ย. 2562 9.00-14.00 All in one CPU: Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @3.30 GHZ 3.30 GHZ RAM: 4.00GB System Type: 64bit Operating System (windows7 Professional) โปรแกรมในเครื่อง -Microsoft Office2010 -Adobe Photoshop cc -paint
8 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (อาคารใหม่สีฟ้า) ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 29 ก.ย. 2562 9.00-14.00 All in one CPU: Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @3.30 GHZ 3.30 GHZ RAM: 4.00GB System Type: 64bit Operating System (windows7 Professional) โปรแกรมในเครื่อง -Microsoft Office2010 -Adobe Photoshop cc -paint
9 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (อาคารใหม่สีฟ้า) ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 29 ก.ย. 2562 9.00-12.00 All in one CPU: Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @3.20 GHZ 3.20 GHZ RAM: 4.00GB System Type: 64bit Operating System (windows7 Professional) โปรแกรมในเครื่อง -Microsoft Office 2013 -Adobe Photoshop cc -paint
10 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (อาคารใหม่สีฟ้า) ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 29 ก.ย. 2562 13.00-16.00 All in one CPU: Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @3.20 GHZ 3.20 GHZ RAM: 4.00GB System Type: 64bit Operating System (windows7 Professional) โปรแกรมในเครื่อง -Microsoft Office 2013 -Adobe Photoshop cc -paint
11 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (อาคารใหม่สีฟ้า) ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 29 ก.ย. 2562 13.00-16.00 All in one CPU: Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @3.20 GHZ 3.20 GHZ RAM: 4.00GB System Type: 64bit Operating System (windows7 Professional) โปรแกรมในเครื่อง -Microsoft Office 2013 -Adobe Photoshop cc -paint
12 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (อาคารใหม่สีฟ้า) ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 29 ก.ย. 2562 13.00-16.00 All in one CPU: Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @3.20 GHZ 3.20 GHZ RAM: 4.00GB System Type: 64bit Operating System (windows7 Professional) โปรแกรมในเครื่อง -Microsoft Office 2013 -Adobe Photoshop cc -paint


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์ โทร.092-5494964 // นางสาววิรัลพัชร สุรเดช โทร.093-1639252
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]