งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ระหว่างวันที่ 14,28 -29 กันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคาเกียรติ์รเกริกไกร ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 28 ก.ย. 2562 09.00-12.00 น.
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารเกียรติ์เกริกไกร ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 28 ก.ย. 2562 09.00-12.00 น.
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารเกียรติ์เกริกไกร ห้อง ป.4/1 29 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารเกียรติ์เกริกไกร ห้อง ป.4/6 28 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารเกียรติ์เกริกไกร ห้อง ป.4/3 28 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารเกียรติ์เกริกไกร ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 29 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารเกียรติ์เกริกไกร ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 29 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารเกียรติ์เกริกไกร ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 29 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารเกียรติ์เกริกไกร ห้อง ป.4/4 28 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารเกียรติ์เกริกไกร ห้อง ป.4/5 28 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารเกียรติ์เกริกไกร ชั้น 1 ห้อง ป.4/4 29 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารเกียรติ์เกริกไกร ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 29 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ชั้น 1 ห้อง MEP. 1- MEP. 2 28 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคราเฉลิมพระเกียรติ์ ชั้น 1 ห้อง MEP. 3 - MEP. 4 28 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ชั้น 1 ห้อง MEP. 1- MEP. 2 29 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]