งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ระหว่างวันที่ 14,28 -29 กันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 สพป.ลำปาง เขต 1 ห้องประชุมประชานิรมิตร 28 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 สพป.ลำปาง เขต 1 ห้องประชุมประชานิรมิตร 28 ก.ย. 2562 13.00-16.30
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต 1 ห้องประชุมประชานิรมิตร 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 สพป.ลำปาง เขต 1 ห้องประชุมมณีโชติรส 28 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต 1 ห้องประชุมมณีโชติรส 29 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
-
-
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต 1 ห้องประชุมคุรุมนตรี 28 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต 1 ห้องประชุมคุรุมนตรี 29 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 สพป.ลำปาง เขต 1 อาคารทิพย์ช้างสดุดี ชั้น 3 ห้อง ห้อเกียรติยศ 28 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]