สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดศรีเตี้ย นายไพจิตร พายุมั่ง   081-7848682
2 อบต.หนองปลาสะวาย นายจำรัส มูลรัตน์   095-6781777
3 โรงเรียนจิรพิทยา  
4 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง นายธนินทร์ นันทขว้าง   089-8357456
5 โรงเรียนบ้านดอยแดน นายนิมิตร ปัญญายอง  
6 โรงเรียนบ้านม่วงโตน นายชาญชัญ ณ น่าน   062-7671313
7 โรงเรียนบ้านสันปูเลย นายธนินทร์ นันทขว้าง   089-8357456
8 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย นายจำรัส มูลรัตน์   095-6781777
9 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว นางสายสิน เสวกวรรณ์   089-5568738
10 โรงเรียนศรีเตี้ย นายไพจิตร พายุมั่ง   081-7848682
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) นายสมบูรณ์ ติ๊บเตปิน   095-4522940

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ลำพูนเขต 2
นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.082-1645089 และ นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ โทร. 083-7659192
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]