งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ณ เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันปูเลย เต็นท์สนามวอลเลย์บอล 8 พ.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันปูเลย เต็นท์สนามวอลเลย์บอล 8 พ.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันปูเลย โรงจอดรถนักเรียน 8 พ.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันปูเลย โรงจอดรถนักเรียน 8 พ.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันปูเลย ลานกิจกรรมอาคาร 5 8 พ.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันปูเลย ลานกิจกรรมอาคาร 5 8 พ.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันปูเลย หอประชุม 8 พ.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
-
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันปูเลย หอประชุม 8 พ.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันปูเลย เต็นท์หน้าอาคาร 6 8 พ.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันปูเลย เต็นท์หน้าอาคาร 6 8 พ.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันปูเลย เต็นท์หน้าอาคาร 5 8 พ.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
-
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันปูเลย เต็นท์หน้าอาคาร 5 8 พ.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันปูเลย เต็นท์หน้าโรงอาหาร 8 พ.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันปูเลย เต็นท์หน้าโรงอาหาร 8 พ.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันปูเลย โรงอาหาร 8 พ.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันปูเลย โรงอาหาร 8 พ.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันปูเลย ลานกิจกรรมอาคาร 5 8 พ.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ลำพูนเขต 2
นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.082-1645089 และ นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ โทร. 083-7659192
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]