งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ณ เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนจิรพิทยา อาคารศิริเรืองวิทย์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 8 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนจิรพิทยา อาคารศิริเรืองวิทย์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 8 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจิรพิทยา อาคารศิริเรืองวิทย์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 8 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนจิรพิทยา ใต้ถุนอาคารศิริเรืองวิทย์ 8 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนจิรพิทยา ใต้ถุนอาคารศิริเรืองวิทย์ 8 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจิรพิทยา ใต้ถุนอาคารศิริเรืองวิทย์ 8 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนจิรพิทยา อาคารศิริเรืองวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 8 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนจิรพิทยา อาคารศิริเรืองวิทย์ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนจิรพิทยา อาคารศิริเรืองวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 8 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนจิรพิทยา อาคารศิริเรืองวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 8 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนจิรพิทยา อาคารศิริเรืองวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 8 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนจิรพิทยา อาคารศิริวงศ์ ชั้น 1 ห้อง ป.2/4 8 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนจิรพิทยา อาคารศิริวงศ์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 8 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนจิรพิทยา อาคารศิริเรืองวิทย์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 8 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนจิรพิทยา อาคารศิริเรืองวิทย์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 8 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนจิรพิทยา อาคารศิริวงศ์ ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 8 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนจิรพิทยา อาคารศิริวงศ์ ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 8 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนจิรพิทยา อาคารศิริวงศ์ ชั้น 1 ห้อง ป.3/2 8 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ลำพูนเขต 2
นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.082-1645089 และ นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ โทร. 083-7659192
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]